Ai mạnh nhất tam quốc, tam quốc diễn nghĩa: ai mạnh nhất ngũ hổ tướng

  -  

Tam Quốc Diễn Nghĩa là cỗ đái tngày tiết lịch sử dân tộc nổi tiếng nhất của Trung Hoa, nói về thời đại giao đấu Thục-Ngụy-Ngô với hầu hết nhân đồ gia dụng lịch sử vẻ vang Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng...cùng nhiều mãnh tướng tá danh tiếng lịch sử hào hùng China. Vậy 10 mãnh tướng tá vượt trội nhất thời Tam Quốc là ai? Hãy thuộc Topdanh sách coi sinh sống dưới nhé.




Bạn đang xem: Ai mạnh nhất tam quốc, tam quốc diễn nghĩa: ai mạnh nhất ngũ hổ tướng

10 1
*

9
0
*

8
1
*

7
3
*

7
3
*

Mã Siêu (Nước Thục)


Mã Siêu, tự Mạnh Khởi, là 1 trong trong "Ngũ hổ tướng" nước Thục. Mã Siêu là đàn ông của Mã Đằng - Thái trúc Tây Lương, vốn đóng quân sinh sống tít miền viễn Tây. Tào Tháo định đánh Ngô tuy nhiên lại hại Tây Lương phản bội, bèn đồ mưu Hotline Mã Đằng vào tởm thành rồi giết mổ đi. Cha bị Tào Tháo chết, Mã Siêu cùng Hàn Toại - đồng đội kết nghĩa của Mã Đằng, đem quân đánh Tào Tháo.Tại trận Đồng Quan, Mã Siêu cuộc chiến quân Tào, vẫy vùng dọc ngang, tiến công chiến hạ các tướng của Ngụy, khiến cho đại quân Ngụy rã tác, Tào Tháo đề xuất giảm râu, túa áo để chạy. Nếu không có sự trung dũng bảo vệ của Tào Hồng với Hứa Chử thì Tháo vẫn đi đời cũng nên.Sau này Khi thua trận Tào Tháo, Mã Siêu về đầu quân đến Trương Lỗ ngơi nghỉ Hán Trung, đem quân đi đánh quân Lưu Bị cứu vớt Thục, bấy tiếng Lưu Bị vẫn chỉ bao gồm Kinh Châu, đang sẵn có hiềm khích cùng với Lưu Chương sinh sống Thục với đang dồn quân vây đánh Thục. Mã Siêu đến thì Gia Cát Lượng cho Trương Phi ra kháng. Trương Phi và Mã Siêu tấn công không còn trận này đến trận không giống, mỗi trận hơn trăm thích hợp, tiến công tự sáng đến tối vẫn còn hăng. Ttách về tối, hai bên lại sai binh sĩ đốt đuốc cho sáng, đại chiến xuyên suốt đêm, mãi về sau Mã Siêu thấy Trương Phi khỏe mạnh không hạ nổi mới dùng kế vờ vịt đại bại, quân hai bên thốc cho tấn công, trận đánh mới xong không phân chiến hạ bại.Lưu Bị thấy Mã Siêu tài nghệ rước bụng thương mến, Gia Cát Lượng bèn lập kế sai người rước quà quý phái đút lót quan lại mặt Trương Lỗ nói xấu Mã Siêu. Trương Lỗ nghe lời nịnh thần, nghi kỵ Mã Siêu, đẩy Mã Siêu vào rứa túng bấn, ngay trong khi ấy Lưu Bị cho tất cả những người cho tới chiêu mặt hàng. Mã Siêu về với Lưu Bị tức thời rước quân tiến công đất Thục, Lưu Chương hại quá xin sản phẩm, nhờ vào kia Lưu Bị lấy được Thục. Sau lúc rước Thục, Lưu Bị sắc đẹp phong "Ngũ hổ tướng", Mã Siêu vừa về cùng với Lưu Bị không lâu đã được đứng vào mặt hàng ngũ năm đại tướng mạo mạnh mẽ nhất đất Thục thì quả là tài sức phi thường.
6
0
*

6
0
*

Hoàng Trung (Nước Thục)


Hoàng Trung, từ Hán Thăng là một trong những vị lão tướng tá khu đất Kinc Châu, sau theo Hàn Huyền về thủ làm việc Tràng Sa cho đến khi Lưu Bị thu được Tràng Sa mới theo mặt hàng. Bấy tiếng Hoàng Trung ship hàng Hàn Huyền, là vị tướng mạo tăm tiếng mà lại khi Quan Vũ chứa quân đi đánh Gia Cát Lượng sẽ khuim buộc phải cảnh giác.Hoàng Trung Mặc dù sẽ già nhưng lại vẫn khỏe khoắn có thể giương được cung 2 tạ nhưng phun trăm vạc trúng cả trăm, lại kinh nghiệm chinc chiến đầy bản thân. khi giao chiến với Quan Vũ, 2 bên chiến đấu hơn trăm đúng theo không phân chiến thắng bại. Quan Vũ thấy Hoàng Trung tốt giang, vững chắc và kiên cố bèn tương kế tựu kế dùng núm đà đao, vờ vịt thua thảm chạy rồi nhân thời cơ quay trở lại chém nhẹm. Nhưng Khi Hoàng Trung đuổi theo thì ngựa lại khuỵu chân té xuống do ngựa yếu đuối thọ không ra trận, Quan Vũ thả cho về gắng ngựa. Hoàng Trung trở lại, Hàn Huyền bảo ngày tiếp theo hãy cần sử dụng cung bắn Quan Vũ. Hôm sau Hoàng Trung với Quan Vũ giao chiến cha mươi hợp, Hoàng Trung rút cung ra nhưng lại vì chưng nể mẫu nghĩa Quan Vũ tha cho ngày hôm trước đề nghị nhị lần phun dây không, lần sản phẩm ba rọi bắn vào mũ. vì thế, nếu như Hoàng Trung mà bắn thật sự thì có lẽ rằng trận ấy Quan Vũ vẫn chết cho tía lần.Sau này Khi Lưu Bị thu được Thục, Hoàng Trung cũng rất được vinc dự góp khía cạnh vào "Ngũ hổ tướng". Dù ko được Quan Vũ hài lòng tuy nhiên trong tương lai Hoàng Trung lập được nhiều đại công, góp công béo giúp Lưu Bị tấn công Tào Tháo chiếm lĩnh được Hán Trung, thống độc nhất nhì đất Xulặng Thục.
5
0
*

5
0
*

Trương Phi (Nước Thục)


Trương Phi, từ Dực Đức, cùng rất Lưu Bị với Quan Vũ kết nghĩa sân vườn đào, Trương Phi xếp sản phẩm cha, là em út ít. Trương Phi có toàn thân cao khổng lồ, đầu nhỏng đầu báo, hàm én râu hùm, sức khỏe địch muôn fan, tính tình nỏng náy, thẳng thắn, trực tiếp thắn.Ngay tự đông đảo ngày đầu khởi binc, Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ đã tấn công chiến thắng giặc khnạp năng lượng quà. Quan Vũ từng bảo Trương Phi là bạn mà một mình chui vào giữa kẻ thù, rước đầu tướng mạo dễ dàng nlỗi mang đồ gia dụng gì vào túi.Sau này lúc Tào Tháo mang quân đánh Kinch Châu, Lưu Bị phòng không nổi cơ mà phải bỏ chạy tung tác, Trương Phi 1 mình ngăn hậu kè sông, đứng trước các mãnh tướng quân Ngụy cùng đại quân cơ mà không hề chao đảo. Lúc ấy mặt Ngụy có Tào Tháo, núm quân bạo gan nlỗi trút nước, lại có những đại tướng mạo mạnh nhất là Trương Liêu, Hứa Chử, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn... ấy gắng nhưng mà nhìn Trương Phi đứng một mình một ngựa, tay cố gắng xà mâu, đôi mắt trợn ngược, mồm quát tháo dỡ mà sợ không đủ can đảm tiến quân. Nghe giờ thét như snóng của Trương Phi mà tướng Hạ Hầu Kiệt mặt Tào Tháo lo âu, ngã nhào xuống ngựa. Thấy Trương phi uy dũng, lại sợ kế phục kích của Gia Cát Lượng, Tào Tháo cần mang đến lui quân, dựa vào kia Lưu Bị rất có thể chạy thoát.Sau này Trương Phi cũng lập được rất nhiều đại công, trong những đó đề xuất nói đến vấn đề Trương Phi bắt sinh sống Nghiêm Nhan, vượt mặt Trương Cáp, được vinh danh vào "Ngũ hổ tướng" nước Thục.


Xem thêm: Xem Lá Số Tử Vi Tuổi Mùi Năm 2016 Chi Tiết, Tử Vi Tuổi Mùi Năm 2016

4
3
*

4
3
*

Trương Liêu (Nước Ngụy)


Trương Liêu, từ Văn Viễn, là 1 trong vào "Ngũ hổ lương tướng" nước Ngụy, với nói theo một cách khác là vị đại tướng mưu võ song toàn độc nhất của Tào Tháo.Ban đầu, Trương Liêu đi theo Lã Bố, cùng rất Lưu Bị và Tào Tháo tranh con giành Ích Châu. Sau Khi Lã Bố chết, Trương Liêu bị tóm gọn sinh sống, Tào Tháo toan chém nhẹm tuy vậy Lưu Bị và Quan Vũ can ngnạp năng lượng, Tháo bắt đầu tháo dỡ trói đến Trương Liêu, Trương Liêu cảm phục mà mặt hàng Tào Tháo.Sau này, Trương Liêu là vị đại tướng lập công đầu góp Tào Tháo vượt mặt Viên Thiệu, Viên Thuật, bình định Trung Nguim. Trong trận Quan Độ nổi tiếng, quân Tháo bấy giờ binch ít, cạn lương còn quân Viên Thiệu lương những binh táo bạo, Tào Tháo được Hứa Du hiến kế, lập mưu đốt kho lương Viên Thiệu. Chính Trương Liêu là đại tướng tá dẫn đầu đi đốt kho lương rồi tiếp đến lại đi truy tìm cạnh bên Viên Thiệu, lập công mập vào trận Quan Độ.Lúc Tào Tháo thua trận trận Xích Bích đề xuất rút ít quân về Hứa Xương, tiếp đến lại để mất Kinc Châu vào tay Lưu Bị, Tào Tháo không đúng Trương Liêu trấn giữ Hợp Phì, là trọng yếu trấn duy trì phía Nam, vị trí tiếp giáp ranh Giang Đông của Tôn Quyền cùng Kinc Châu của Lưu Bị. khi Tào Tháo đánh Hán Trung, Tôn Quyền nhân thời cơ tiến công Hợp Phì. Bấy tiếng Trương Liêu chỉ có 7000 quân còn Tôn Quyền bao gồm đến 10 vạn. Trương Liêu theo kế của Tào Tháo ghi vào mật thỏng, thuộc Lý Điển dẫn 800 quân cảm tử đánh thẳng vào đại quân Đông Ngô khiến cho Tôn Quyền cùng các tướng mạo Đông Ngô nên tháo chạy. Trận tấn công này fan Giang Đông ai cũng ghê, trẻ con tìm đến cái brand name Trương Liêu không dám khóc đêm.Trương Liêu là một trong những trong các ít kẻ địch cơ mà Quan Vũ bắt buộc nể sợ. Trước phía trên Quan Vũ cùng Trương Liêu từng kết giao làm anh em, sau này mỗi cá nhân theo một phe. Dù là bạn của Quan Vũ cùng từng được Lưu Bị xin mang lại thoát bị tiêu diệt, Trương Liêu vẫn trung thành ship hàng đơn vị Ngụy.
3
8
*

3
8
*

Triệu Vân (Nước Thục)


Triệu Vân, từ Tử Long, là 1 trong những trong những danh tướng tá lừng danh nhất Tam Quốc.Trước khi về cùng với Lưu Bị, Triệu Vân theo Công Tôn Toản. lúc Công Tôn Toản bị Viên Thiệu vượt qua, Triệu Vân cho theo Lưu Bị, vốn là đồng minh của Công Tôn Toản. khi theo Lưu Bị, cái tên Triệu Vân new đích thực lan sáng.Công trạng của Triệu Vân thì có không ít, nhưng nổi tiếng tốt nhất cần nói tới Việc Triệu Vân một mình phá vòng vây quân Tào, cứu giúp chúa công A Đẩu. Bấy tiếng, Lưu Bị giao tranh cùng với Tào Tháo ở Kinh Châu, bị thua trận béo đề nghị bỏ chạy về phía Nam. Vợ bé Lưu Bị là Cam phu nhân với A Đẩu bị lạc vào chiến loàn, Triệu Vân một mình phi ngựa vào quân Tào, buộc A Đẩu vào bụng, phá vòng vây nhưng mà thoát ra. Tào Tháo sống trên núi chú ý xuống, thấy Triệu Vân tiếp cận đâu thì quân lính ngả ra cho tới đấy, mang bụng kính phục hạ lệnh không một ai được phun lén mà lại buộc phải bắt sống Triệu Vân, dựa vào thế Triệu Vân vẫn thoát, cứu vớt được ấu chúa cho Lưu Bị. Trong cuộc đấu này, Triệu Vân đang giết chết rất nhiều binh tốt, đem mạng những tướng tá Hạ Hầu Ân, Trung Tấn, Trung Thân, tấn công lui Trương Cáp, ko sợ hãi Tào Hồng.Sau này, Triệu Vân còn lập những công béo cho Lưu Bị như bảo đảm Lưu Bị thanh lịch làm rể Đông Ngô, đoạt lại A Đẩu tự tay quân Đông Ngô, góp công xâm chiếm Xulặng Thục, đẩy lui đại quân Tào Tháo nghỉ ngơi Hán Trung. Trong năm vị tướng của "Ngũ hổ tướng", Triệu Vân đó là vị tướng mạo hoàn hảo độc nhất, được Gia Cát Lượng thương yêu, trọng dụng độc nhất.
2
3
*

2
3
*

Quan Vũ (Nước Thục)


Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng thứ hai vào bố bạn bè Lưu-Quan-Trương, và là vị tướng tá mở màn "Ngũ hổ tướng" nước Thục.Quan Vũ mình cao chín thước, mặt đỏ như gấc, đôi mắt phượng mi ngài, râu nhiều năm nhị thước, uy phong lẫm liệt. Với tính cách khí khái, hào hiệp, kiêu hùng, Quan Vũ kết nghĩa vườn đào cùng với Lưu Bị và Trương Phi, bên nhau ngăn chặn lại giặc khnạp năng lượng quà và Đổng Trác rến.Khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, Lưu Bị thua chạy rã tác, bố anh em thất lạc nhau, Quan Vũ bị vây hết mặt đường chạy, toan tự vẫn thì Trương Liêu mang đến khulặng can. Nhờ lời khuim can của Trương Liêu, Quan Vũ ra mặt hàng nhằm bảo đảm an toàn nhị vk của Lưu Bị đang phía bên trong tay Tào Tháo, tuy vậy Quan Vũ nói "sản phẩm Hán chứ không cần hàng Tào".Được Tào Tháo trọng đãi, Quan Vũ mong trả không còn ơn huệ nhằm trong tương lai ra đi ko tiếc nuối. Bấy tiếng quân Tào đại chiến với Viên Thiệu, nhị đại tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Vnạp năng lượng Sú hiện giờ vô cùng khỏe khoắn, quân Tào mất nhị tướng tá sinc sợ hãi. Quan Vũ bèn xin đi trảm Nhan Lương, chỉm Văn uống Sú. Quan Vũ một mình cưỡi Xích Thố phi vào đại quân Viên Thiệu, cho trước khía cạnh Nhan Lương, 2 bên chưa giao chiến thì đầu Nhan Lương vẫn rơi xuống khu đất. Văn uống Sú đi trả thù, giao chiến với Quan Vũ cũng không được ba hòa hợp thì bị Quan Vũ chém nhẹm nốt.Sau này lúc biết tin Lưu Bị ngơi nghỉ mặt Hà Bắc, Quan Vũ nhất định đưa hai chị ra đi. Tào Tháo giả cỗ đến đi nhưng lại bao gồm ý ước ao cản, ko gửi Quan Vũ giấy thông hành khiến cho những quan tiền duy trì ải không cho quan liêu Vũ qua. Quan Vũ qua năm ải, chỉm sáu tướng mạo, khét tiếng nhằm đời.Sau này Lúc Lưu Bị cất quân sang Xulặng Thục thì không đúng Quan Vũ trấn giữ lại Kinch Châu - vốn là vị trí khôn xiết đặc trưng. Quan Vũ trấn duy trì Kinc Châu kiên cố cho đến khi Lưu Bị đã lấy được đất Thục, Đông Ngô cùng Tào Tháo liên thông bày mưu chiếm đất Kinch Châu, hại chết Quan Vũ. Trước Lúc chết, Quan Vũ trúng tên độc, thần y Hoa Đà cần phẫu thuật tay, cạo xương, vậy nhưng mà Quan Vũ một tay giơ ra đến Hoa Đà cạo xương, tay kia vẫn tấn công cờ, mỉm cười nói nlỗi không. Trước lúc mất Kinc Châu, Quan Vũ tấn công được Phàn Thành, bắt được nhì mãnh tướng mạo Tào Tháo là Bàng Đức cùng Vu Cấm. Sau khi mất, Quan Vũ hiển thánh, được tín đồ đời kính phục vì chưng nghĩa dũng song toàn.
1
10
*

1
10
*

Lã Bố (Đông Hán)




Xem thêm: Couple Run Game Chạy Đua 2 Người Vui Nhộn, Game Chạy Đua

Lã Bố, từ bỏ Phụng Tiên, chính là viên mãnh tướng tá vượt trội nhất thời Tam Quốc. Lã Bố thực hiện pmùi hương thiên họa kích, cưỡi ngựa Xích Thố, ra trận nlỗi mãnh hổ tả xung hữu hốt nhiên, muôn bạn địch không nổi.Lã Bố ban sơ theo Đinc Nguyên ổn, dấn làm nghĩa phú. Sau bởi vì chút đá quý bạc và ngựa Xích Thố mà bội phản, làm thịt nghĩa phụ, theo Đổng Trác rưởi. Đổng Trác mang lại Lã Bố làm cận vệ, là cánh tay đề xuất của mình. Vì sự oai phong dũng của Lã Bố mà lại quan tiền tướng mạo vào triều rất là sợ hãi, không một ai dám hạn chế lại Đổng Trác rến.Viên Thiệu họp chư hầu chống lại Đổng Trác, chư hầu mọi vị trí quy tụ, trong số đó có cả Tào Tháo, Tôn Kiên cùng ba anh em Lưu-Quan-Trương. khi Lã Bố mang đến tiến công, Trương Phi ngay tức khắc nhảy đầm ra địch. Giao chiến không lâu thì Trương Phi bí thay, Quan Vũ tức tốc xông vào ứng cứu. Quan Vũ cùng Trương Phi đánh với Lã Bố hơn ba mươi hợp mà Lã Bố không thể đại bại kém nhẹm, thấy cố kỉnh Lưu Bị cũng cố kỉnh đôi kiếm xông vào. Cả tía pk với Lã Bố theo ráng chân vạc, vậy mà Lã Bố vẫn tiến công được vào Lưu Bị để tìm kiếm biện pháp bay ra. Trận tấn công này giữ danh sử sách, gọi là "Lã Bố độc chiến tam anh". Đánh với 1 Quan Vũ thôi sẽ cực nhọc lắm rồi, đằng này Lã Bố 1 mình tiến công cùng với bố anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi thì trái xứng danh là sức mạnh cõi trần vô địch.

Bên trên là mười danh tướng tá vượt trội nhất thời Tam Quốc, mình muốn ai nhất? Hãy comment làm việc bên dưới cùng mangago.vn nhé.