BÀI 3 TRANG 84 SGK GIẢI TÍCH 12

  -  

Điều kiện:(left{ eginaligned & 5x+3>0 \ & 7x+5>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và x>-dfrac35 \ & x>-dfrac57 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>-dfrac35 )

(Leftrightarrow 5x+3=7x+5Leftrightarrow 2x=-2Leftrightarrow x=-1,left( extloại ight))

Vậy phương thơm trình vô nghiệm.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 84 sgk giải tích 12

b)(log left( x-1 ight)-log left( 2x-11 ight)=log 2;)

Điều kiện:(left{ eginaligned & x-1>0 \ và 2x-11>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và x>1 \ và x>dfrac112 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>dfrac112 )

(Leftrightarrow log dfracx-12x-11=log 2Leftrightarrow dfracx-12x-11=2\ Rightarrow x-1=4x-22Leftrightarrow 3x=21Leftrightarrow x=7)

Vậy tập nghiệm của pmùi hương trình là(S=left 7 ight ).

Xem thêm: Sâm Cao Ly: Đặc Điểm, Công Dụng Trị Bệnh Và Cách Sử Dụng, Những Trường Hợp Không Được Dùng Nhân Sâm

c)(log _2left( x-5 ight)+log _2left( x+2 ight)=3;)

Điều kiện:(left{ eginaligned và x-5>0 \ & x+2>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và x>5 \ và x>-2 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>5 )

(log _2left< left( x-5 ight)left( x+2 ight) ight>=3=log _22^3\ Leftrightarrow left( x-5 ight)left( x+2 ight)=8\ Leftrightarrow x^2-3x-18=0\ Leftrightarrow left< eginaligned và x=6 \ và x=-3,left( extloại ight) \ endaligned ight. )

Vậy tập nghiệm của phương trình là(S=left 6 ight ).

Xem thêm:

d)(log left( x^2-6x+7 ight)=log left( x-3 ight).)

Điều kiện:(left{ eginaligned và x^2-6x+7>0 \ & x-3>0 \ endaligned ight.Leftrightarrow x>3 )

(x^2-6x+7=x-3\ Leftrightarrow x^2-7x+10=0\ Leftrightarrow left< eginaligned và x=5 \ & x=2,left( extloại ight) \ endaligned ight. )

Vậy tập nghiệm của phương trình là(S=left 5 ight ).


Tmê mệt khảo giải thuật những bài xích tập Bài 5: Pmùi hương trình nón với phương thơm trình lôgarit khác • Giải bài xích 1 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương trình... • Giải bài xích 2 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương trình... • Giải bài xích 3 trang 84 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải những pmùi hương trình... • Giải bài 4 trang 85 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải những phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 12 theo chương •Chương thơm 1: Ứng dụng đạo hàm nhằm khảo sát điều tra và vẽ đồ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Kân hận đa diện - Hình học tập 12 •Cmùi hương 2: Hàm số lũy quá. Hàm số nón cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, phương diện cầu - Hình học tập 12 •Chương thơm 3: Nguyên hàm - Tích phân cùng áp dụng - Giải tích 12 •Chương thơm 3: Phương pháp tọa độ trong không khí - Hình học 12 •Cmùi hương 4: Số phức - Giải tích 12
Bài trước Bài sau