Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ Android, Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng Di Động

  -  
Ngày 29-07Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a cùng La-da-rô

Ngày 29-07 – Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a cùng La-da-rô


Điều kiện và để được không nên đi rao giảngTin Mừng theo thánh Mác-cô

Con hãy tin điều bé gọi, giảng điều nhỏ tin cùng sinh sống điều nhỏ giảng. Đọc – tin – sống – giảng : sẽ là tư bước (hiểu ngầm bước trang bị năm là đọc điều nhỏ đọc), coi nhỏng bốn bước nhằm rất có thể bước lên bục giảng. Ước hy vọng sao đừng vị như thế nào dancing thẳng lên bục giảng ! Chúc các tân phó tế cùng tân linch mục ghi lưu giữ cùng thực hành lời căn uống dặn này suốt cả quảng đời ! AMEN.


“NHÂN DANH CHÚA CHA VÀ CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN”:BA CHÚA HAY MỘT CHÚA

Nhận thức được điều ấy thì mới có thể cảm nhận được mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể: Lời Toàn Năng của Thiên Chúa đang đi đến vào số lượng giới hạn của ngôn ngữ loại người, nhằm khoác khải mang đến loại fan nhiệm mầu cao cả khôn dò là nhiệm mầu Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha với Chúa Con và Chúa Thánh Thần.


Trước hết và trên hết chớ khi nào quên ĐỨC TIN LÀ MỘT ƠN THIÊN CHÚA BAN DƯNG KHÔNG, nlỗi Thiên Chúa vẫn ban đến tổ phú Áp-ra-yêu thích. Chúng ta nên xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta cùng ban mang đến con cái họ. Chính những Tông Đồ vẫn xin Chúa Giê-su : “Xin Thầy ban thêm tin tưởng cho việc đó con”


*

*

Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a với La-da-rô">Ngày 29-07Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a cùng La-da-rô

Nhóm Phiên Dịch CGKPV

Ngày 29-07 – Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô

Đọc bài bác


*

Tin Mừng theo thánh Mác-cô">Điều khiếu nại và để được không nên đi rao giảngTin Mừng theo thánh Mác-cô

L.M.Nguyễn công Đoan S.J.

Bạn đang xem: Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ android, hướng dẫn sử dụng Ứng dụng di Động

Con hãy tin điều bé hiểu, giảng điều con tin và sinh sống điều nhỏ giảng. Đọc – tin – sống – giảng : chính là tứ bước (đọc ngầm bước trang bị năm là gọi điều bé đọc), coi nhỏng tư bước để có thể bước lên bục giảng. Ước mong muốn sao đừng vị nào khiêu vũ trực tiếp lên bục giảng ! Chúc các tân phó tế với tân linc mục ghi lưu giữ và thực hành lời căn dặn này suốt đời ! AMEN.

Xem thêm: Những Cầu Thủ Chạy Nhanh Nhất Fifa Online 3 Giúp Bạn Vô Địch

Đọc bài bác


*

BA CHÚA HAY MỘT CHÚA">“NHÂN DANH CHÚA CHA VÀ CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN”:BA CHÚA HAY MỘT CHÚA

Nguyễn Tuấn Hoan

Nhận thức được điều ấy thì mới cảm giác được mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể: Lời Toàn Năng của Thiên Chúa đang đi đến vào số lượng giới hạn của ngôn ngữ loại bạn, nhằm mang khải đến loài bạn mầu nhiệm cao quý khôn dò là nhiệm mầu Một Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha và Chúa Con với Chúa Thánh Thần.

Xem thêm:

Đọc bài bác


*

Ông Quý Võ hỏi về Bài phát âm 1 sách Công vụ, lễ Thánh Mát-thi-a tông thứ, với Nhóm trả lời

Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND

Trả lời

Đọc bài bác


L.M.Nguyễn công Đoan S.J.

Trước hết với trên hết chớ lúc nào quên ĐỨC TIN LÀ MỘT ƠN THIÊN CHÚA BAN DƯNG KHÔNG, như Thiên Chúa đang ban đến tổ phụ Áp-ra-mê say. Chúng ta yêu cầu xin Chúa thêm đức tin đến chúng ta cùng ban mang đến con cháu bọn họ. Chính những Tông Đồ vẫn xin Chúa Giê-su : “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho cái đó con”