Romance Of The Three Kingdoms 13

  -  
*Bạn đang xem: Romance of the three kingdoms 13

Very excited, all they really need to vì is translate the buttons/menus & this game will be playable, great find :)
Very excited, all they really need to vị is translate the buttons/menus and this game will be playable, great find :) for ""menu game"", you need to use tool in order to import thực đơn image in game. Here are the structure & more details, hope this help :)http://forum.gamevn.com/threads/rtk-13-english-patch.1238877/
Very excited, all they really need to vày is translate the buttons/menus và this trò chơi will be playable, great find :) for ""menu game"", you need to use tool in order to import thực đơn image in game. Here are the structure and more details, hope this help :)http://forum.gamevn.com/threads/rtk-13-english-patch.1238877/ No idea how to lớn use the image tool, tried to xuất hiện the image folder and nothing happened, the guide in the pdf that was Viatnamese so didn"t help too much T_T. What am I supposed to open if not the image thư mục given?
for ""menu game"", you need to lớn use tool in order khổng lồ import thực đơn image in game. Here are the structure & more details, hope this help :)http://forum.gamevn.com/threads/rtk-13-english-patch.1238877/ No idea how khổng lồ use the image tool, tried to open the image thư mục and nothing happened, the guide in the pdf that was Viatnamese so didn"t help too much T_T. What am I supposed to mở cửa if not the image folder given? I think you should go to lớn these site và ask the supporter, may be next few day or next few week they will realease new patch with english menu.


Xem thêm: Lý Hoàng Nam Và Hoàng Yến Chibi, Lý Hoàng Nam

for ""menu game"", you need lớn use tool in order to lớn import thực đơn image in game. Here are the structure & more details, hope this help :)http://forum.gamevn.com/threads/rtk-13-english-patch.1238877/ No idea how lớn use the image tool, tried to mở cửa the image thư mục and nothing happened, the guide in the pdf that was Viatnamese so didn"t help too much T_T. What am I supposed to mở cửa if not the image thư mục given? Great news man, new English patch was realease with english menu ingame, try khổng lồ dowload 3 links then copy to trò chơi folderPart 1: https://www.fshare.vn/file/26HL996TFD9YPart 2: https://www.fshare.vn/file/YERFI2FRATZ7Part 3: https://www.fshare.vn/file/ERFI1A3D9UBO​Credit: KonjikiNoYami from gamevn
You guys have any plan to lớn translate the dialogue? Dowload 3 links then copy your game folder, the dialogue was translate lớn EnglishPart 1: https://www.fshare.vn/file/26HL996TFD9YPart 2: https://www.fshare.vn/file/YERFI2FRATZ7Part 3: https://www.fshare.vn/file/ERFI1A3D9UBO​
Lưu ý: Đây là chỉ sử dụng CHO report những nội dung bài viết spam, quảng cáo, và những sự việc như (quấy rối, khiến lộn, hoặc bất kế hoạch sự).


Xem thêm: Tải Call Of Duty Black Ops 2 Full Crack Link Fshare 2020, Download Call Of Duty Black Ops 2 Full

*
© Valve Corporation. Mọi nghĩa vụ và quyền lợi được bảo vệ. Toàn bộ thương hiệu số đông thuộc tài sản của những chủ thiết lập ở Mỹ với các giang sơn khác. Một số dữ liệu không khí địa lý trên trang web này được cung cấp bởi geonames.org.Chính sách bảo mật | Pháp lý| Điều khoản người đk Steam | Về cookie