Duyên Kết Thần Âm Dương Sư

  -  
Chi ngày tiết Bộ tài năng SSR Duyên Kết Thần Enmusubi No Kami OnmyojiChi tiết tài năng SSR Duyên Kết Thần

Chi máu bộ kĩ năng SSR Duyên Kết Thần Enmusubi Onmyoji – sức mạnh khi PVP

Tổng quan tiền Thức thần SSR Duyên Kết Thần là thức thần hỗ trợ. Có khả năng hồi máu, buff khiên, buff damage, đẩy thanh hành động, buff quỷ hoả… SSR Duyên Kết Thần sử dụng giỏi với những thức thần Nội SP, Hằng SP, Youtouchi SP… trong cả PVP và PVE.

Bạn đang xem: Duyên kết thần âm dương sư

*
*
*
*
*
*
*
*
*
 Buff tốc độ (thông dụng, ấn ký): Tăng 30 điểm tốc cho tất cả team, duy trì 1 lượt.

Tí Hộ: Khiên có thể chống lại toàn bộ hiệu ứng kiềm chế (giống của Đại Thiên Cẩu).

Tái Tục chi phí Duyên (thông dụng, ấn ký): không còn lượt đang nhận thêm một lượt mới. Và sử dụng năng lực được giảm 3 quỷ hoả. (Các thức thần sử dụng tài năng ít rộng 3 mana sẽ được xài 2 lần liên tiếp, lần thứ 2 không tốn quỷ hoả)

_
English

Skill3 Divine Pairing (神賜良縁): Enmusubi no Kami blesses an ally, granting them Shelter và increases damage for all allies by 40%, sustained for 1 turn. Also restores HP for all allies by 9% of her max HP.

Xem thêm: Pay - Hướng Dẫn Nạp The Zing Vltk Mobile

Bond from a Previous LifeCommon, Mark: At the end of the blessed ally’s turn, they are granted a new turn. Skills used in this new turn cost -3 onibi.Damage BoostBuff, Mark: Damage for all allies is increased by 40%.Speed BoostBuff, Mark: tốc độ for all allies’ by 30, sustained for 1 turn.

Xem thêm: Lễ Tạ Đất Đầu Năm Gồm Những Gì ? Lễ Cúng Đất Đầu Năm Gồm Những Gì

ShelterCommon, Mark: Negates all controlling effects inflicted by a single skill, sustained for 1 turn.

Level2 When she has at least 1 layer of Fate, 1/2 of the excess healing will be converted lớn a shield (sustained for 1 turn)Level3 When she has at least 3 layers of Fate, increases speed for all allies’ by 30 (sustained for 1 turn)Level4 When she has at least 7 layers of Fate, the blessed ally is granted Bond from a Previous Life and grants Shelter to lớn herselfLevel5 Upper Hand: At the start of battle Enmusubi no Kami automatically gains Shelter