Phong Thần Sát Nhập Máy Chủ Đón Chào Phiên Bản Mới

  -  

Tam Giới hiện giờ với khá nhiều các loại trúc cưỡi được upgrade có tác dụng tăng thêm các thuộc tính. Với trách nhiệm ngày 1 những, Tam Giới kỳ sĩ có thể yên trọng tâm chắt lọc cho bạn một số loại thú cưỡi đẳng cấp và sang trọng về tối ưu tuyệt nhất.

Dưới đó là hệ thống sơ trang bị trúc cưỡi được cường điệu hóa bởi Tướng Quân Lệnh.

Quý kỳ sĩ hoàn toàn có thể tiến hành cài sơ vật thụ cưỡi tại đây

Tên Thụ Công Thức Nâng cấp Tính Năng Trúc Cưỡi Cường Hóa Trác Việt Phi Tuyết Hoàng Phiêu Mã (cung cấp 1) Thợ đồng làm việc Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Phiêu Mã, Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinc lực 50%Sát tmùi hương cơ bản trăng tròn điểmXuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*

Trác Việt Phi Tuyết Lâm Gian Tước (cấp cho 1) Thợ đồng làm việc Tân thủ thônPhi Tuyết Lâm Gian Tư Tiền 40 vạn, 1 Liễu Mộc Sinch lực 50%Sát thương thơm cơ bạn dạng 20 điểmXuất chiêu (bùa pháp) 10%Tăng tốc 40
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp(cấp 1) Thợ đồng ở Tân thủ thônPhi Tuyết Hoàng Vân Hồ Điệp Tiền 40 vạn, 1 Liễu MộcSinc lực 50%Sát tmùi hương cơ bản đôi mươi điểm

Xuất chiêu (Vũ khí) 10% Tăng tốc 40

*
Trác Việt Phi Tuyết Thiết Giáp Lang (cấp cho 20) Thợ Đồng ở tân thủ xã Phi Tuyết Thiết Giáp Lang 80v Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinch lực 1/2 Tấn công chí mạng 10% Thổ ngay cạnh 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Tmùi hương Ưng (cấp 20) Thợ Đồng làm việc tân thủ thônPhi Tuyết Thương thơm Ưng, Tiền 80 vạn, 1 TQ Lệnh, 200 đồngSinh lực một nửa Phòng ngự đôi mươi Hỏa sát 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp (cung cấp 20) Thợ Đồng ở tân thủ thônPhi Tuyết Phong Vân Hồ Điệp, Tiền TQ Lệnh, 200 đồng thau Sinh lực 50% Tấn công chí mạng 10% Thổ sát 30 điểm Tăng tốc 60
*
Trác Việt Phi Tuyết Đông Bắc Hổ (Cấp 40) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhẫn cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinh lực một nửa Hồi sinh lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông nghỉ ngơi Triều CaTuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cung cấp 7 Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 5 TQ LệnhTăng tốc 100 Sinh lực 50% Hồi sinch lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Xuyên ổn Vân Hồ Điệp (Cấp 40) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Xuyên Vân Hồ Điệp, Bá Lạc cấp cho 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau 5 TQTăng tốc 100 Sinh lực 50 Hồi sinch lực 10% Hồi nội lực 10%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Đông Bắc Hổ Điệp (Cấp 40) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Đông Bắc Hổ, Bá Lạc Nhã cung cấp 7, Tiền 150v, 10 TQ, 500đ thau

Tăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ phiên bản 25%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Đại Điêu (Cấp 40) Thợ đông làm việc Triều CaPhi Tuyết Đại Điêu, Bá Lạc Nhãn cung cấp 7, Tiền 150 vạn, 500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu(bùa chú)20% Lôi cạnh bên 30% Băng gần kề 30%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Xulặng Vân Hồ (Cấp 40) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xuyên ổn Vân Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 7, Tiền 150 vạn, 10 TQ LệnhTăng tốc 100 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 5% Sát thương cơ bạn dạng 25%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ngọc Tỳ Hưu (Cấp 60) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 1trăng tròn Sinh lực 50% Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng (Cấp 60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Klặng Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinc lực một nửa Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Hoàng Linc Hồ Điệp

(Cấp 60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều ca

Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 800 đồng thau, 3 TQ Tăng tốc 1trăng tròn Sinc lực 1/2 Kháng băng 15% Kháng thổ 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Ngọc Tỳ Hưu (Cấp60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc 120 Sinh lực 1/2 Kháng lôi 15% Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ LệnhTăng tốc120 Kháng lôi 15% Sinh lực 50% Kháng hỏa 15%
*
Siêu Phàm Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 300 vạn, 1200 đồng thau, 3 TQ Lệnh Tăng tốc1đôi mươi Kháng lôi 15% Sinch lực 50% Kháng hỏa 15%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Ngọc Kỳ Hưu (Cấp60) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 1đôi mươi Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát thương thơm cơ bạn dạng 20% Sinch lực về tối nhiều 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Klặng Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Kyên ổn Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, Lam Bảo Thạch , 25 TQ LệnhTăng tốc 1trăng tròn Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ tiếp giáp 30% Hỏa cạnh bên 30% Sinh lực về tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông nghỉ ngơi Triều Ca Phi Tuyết Ngọc Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo Thạch, 25 TQ LệnhTăng tốc 1trăng tròn Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương thơm cơ bản 20% Sinch lực về tối đa 50%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Klặng Phụng Hoàng (Cấp60) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Kim Phụng Hoàng, Bá Lạc Nhãn cấp cho 11, Tiền 500 vạn,

Lam Bảo Thạch , 25 TQ Lệnh

Tăng tốc 1trăng tròn Xuất chiêu(bùa chú) 20% Thổ liền kề 30% Hỏa tiếp giáp 30%  Sinc lực về tối đa 50%
*

Chí Tôn Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp (Cấp60) Thợ đông ngơi nghỉ Triều Ca

Phi Tuyết Hoàng Linch Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cung cấp 11, Tiền 500 vạn, 2 Lam Bảo ThạchTăng tốc 120

Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Tấn công chí mạng 10% Sát tmùi hương cơ bạn dạng 20% Sinh lực buổi tối nhiều 50%

*
Trác rưởi Việt Phi Tuyết Xích Diệm Tỳ Hưu (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinch lực về tối nhiều 1/2 Tấn công chí mạng 5% Sát thương thơm cơ phiên bản 20%
*
Trác Việt Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông sinh hoạt Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng thau, 10 TQ LệnhTăng tốc 150 Sinh lực về tối đa 1/2 Băng ngay cạnh 40% Lôi gần cạnh 25%
*
Trác rến Việt Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 500 vạn, 1500 đồng

Tăng tốc 150 Sinc lực về tối nhiều 50% Tấn công chí mạng 5% Sát tmùi hương cơ phiên bản 20%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Xích Diệm Tỳ Hưu (Cấp90) Thợ đông ngơi nghỉ Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Kháng toàn bộ 10% Phòng ngự 50 điểm Sinc lực 75%

*
Chí Tôn Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cấp 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau , 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng toàn bộ 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinc lực 75%
*
Chí Tôn Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp (Cấp90) Thợ đông sống Triều CaPhi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Lạc Nhãn cấp cho 13, Tiền 800 vạn, 1000 đồng thau, 30 TQ LệnhTăng tốc 150 Kháng tất cả 10 % Phòng ngự 50 điểm Sinc lực 75%
*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Xích Diệm Tỳ Hưu (Cấp90) Thợ đông ở Triều CaPhi Tuyết Xích Diệm Kỳ Lân, Bá Lạc Nhãn Lạc cung cấp 13, Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch 1đôi mươi TQ Lệnh 

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát tmùi hương cơ phiên bản 25% Tấn công chí mạng 15% Sinh lực tối nhiều một nửa Kháng toàn bộ 5%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Ứng Long (Cấp90) Thợ đông sinh sống Triều CaPhi Tuyết Ứng Long, Bá Lạc Nhãn cung cấp 13 Tiền 1000 vạn, 5 Lam Bảo Thạch ,1trăng tròn TQ Lệnh

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (bùa pháp) 20% Thổ giáp 35% Hỏa cạnh bên 40% Băng gần kề 30% Sinh lực về tối đa 50%

*
Nghịch Thiên Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp

(Cấp90) Thợ đông ở Triều Ca Thợ đông ở Triều Ca

Phi Tuyết Phong Lôi Hồ Điệp, Bá Nhãn cấp 13, Tiền 1000 vạn 5 Lam Bảo Thạch , 1trăng tròn TQ

Tăng tốc 150 Xuất chiêu (Vũ khí) 20% Sát thương thơm cơ bạn dạng 25% Tấn công chí mạng 15% Sinh lực tối nhiều một nửa Kháng tất cả 5%