Đấu Trường Manga : Lạ mắt kỹ năng cầm chảo càn quét của Sanji và Zoro
04/06
Đấu Trường Manga : Lạ mắt kỹ năng cầm chảo càn quét của Sanji và Zoro
Các fan đọc One Piece đã bao giờ tự hỏi, nếu như Sanji không mất tích mà được tác giả cho ở lại chiến đấu cùng Zoro thì sức mạnh của họ sẽ khủng khiếp...
Game SG140
Cài đặt