Friday . 30 July . 2021

Nội trên DUY NHẤT: Các đòn đánh thường gây 6% số Máu bây giờ của kim chỉ nam thành cạnh bên thương thơm vật lí cộng thêm. Gây tối thiểu 15 ngay cạnh thương, và buổi tối đa 60 ngay cạnh thương lên tai quái với bộ đội.

Nội tại DUY NHẤT: Đánh một tướng mạo bởi 3 đòn đánh thường hoặc kĩ năng sẽ gây nên 30-100 giáp tmùi hương phép thuật cùng làm cho lừ đừ 25% tốc độ dịch chuyển trong 3 giây. (60 giây thời gian hồi)


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*
*


Chuyên mục: Game Online