Nhiệm Vụ Hoàng Kim

  -  
Giới ThiệuCơ BảnMôn PháiĐặc TrưngTính NăngTính Năng Cơ BảnTính Năng Phó BảnTính Năng Chiến TrườngTính Năng Bang HộiTính Năng Nhân VậtTính Năng Trang BịNhiệm VụCác Mục không giống
Cẩm Nang Giới ThiệuCơ BảnMôn PháiĐặc TrưngTính NăngTính Năng Cơ BảnTính Năng Phó BảnTính Năng Chiến TrườngTính Năng Bang HộiTính Năng Nhân VậtTính Năng Trang BịNhiệm VụCác Mục không giống
Hình ảnhNội dung
*

Tiên Phong Mộc Quế Anh

Vị trí: Tương Dương (175/178).

Bạn đang xem: Nhiệm vụ hoàng kim

Chức năng: Đăng cam kết Thái duy nhất Tháp Anh Hùng.Chi huyết báo danh: Nhân sĩ lựa chọn một trong hai thủ tục báo danh.Tiêu hao 20 tinh lực/nhân đồ vật tham gia.Chủ tổ đội tiêu tốn 4 Thiên Kiêu Lệnh.

Hình ảnhCách thức
*

Bản đồ dùng Thái tuyệt nhất Tháp Anh Hùng

Đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến hành vào Phó bạn dạng Thái duy nhất Tháp.Sau lúc chọn bề ngoài tham gia nhân vật đang được di chuyển vào phiên bản đồ vượt ải.
*
Đội trưởng thường xuyên đối thoại cùng với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào ải 1: Nhiên Tịch chi Thương.Sau khi đối thoại với NPC nhân sĩ sẽ tiến hành đưa vào ải 1, đội trưởng liên tiếp đối thoại cùng với NPC Mộc Quế Anh nhằm mở ải.Có 2 hình thức mở ải:Mở Ải Thường. Hình thức sao chép: tiêu tốn 1 Thiên Kiêu Lệnh, ở tất cả các ải trong phó phiên bản Thái duy nhất Tháp. Lúc dùng vẻ ngoài sao chép nhân sĩ đã nhận được hỗ trợ tăng mức độ đánh và sinh mệnh.
*
Sau lúc mở ải 1 tổ đội tiến hành tàn phá Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch nhằm vượt qua ải.Sau khi tàn phá Boss Ngọc Tu La Tiêu Dịch team trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2.
*
Sau lúc mở ải 2 tổ nhóm tiến hành hủy diệt Boss Cửu Long xóm Vân Thú để vượt qua ải.Sau đó đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 3.
*
Tổ nhóm tiến hành phá hủy 2 Boss Mộc Quế Anh cùng Dương Tôn Bảo nhằm vượt qua ải.Sau khi hủy hoại 2 Boss, đội trưởng đối thoại với NPC Mộc Quế Anh để tiến vào bên trong Thái tốt nhất Tháp.
*
Sau khi tiến vào bên phía trong Thái tuyệt nhất Tháp đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 1: Tịch Tà đưa ra Hí.Tổ team tiến hành tiêu diệt Boss Thần Thú Tịch Tà để vượt qua ải.Đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm tiến vào khu vực Thái tốt nhất Tháp Trung.

Xem thêm: Xét Nghiệm Ca 125 Tăng Trong Những Trường Hợp Nào ? Xét Nghiệm Ca 125 (Carcinama Antigen)

*
Sau khi tiến vào phía bên trong Thái độc nhất vô nhị Tháp Trung team trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 2: Nghiệp Dẫn.Tổ đội tiến hành hủy hoại Boss Hoang Hỏa lưu lại Kim nhằm vượt qua màn 2.Đội trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh nhằm tiến vào khu vực Thái nhất Tháp Đỉnh..
*
Sau khi tiến vào phía bên trong Thái nhất Tháp team trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để mở ải 3: Hàng Long Hữu Hối.Tổ nhóm tiến hành hủy hoại Boss Gia mức sử dụng Phi Hồng để vượt qua round 3 và hoàn thành phó bản Thái duy nhất Tháp.Sau khi tiêu diệt boss, nhóm trưởng hội thoại với NPC Mộc Quế Anh để rời phó bạn dạng Thái tốt nhất Tháp.

Sau khi vượt mỗi ải thành công, nhân sĩ sẽ nhận thấy điểm tay nghề và những bảo rương quý và hiếm như sau:

Tên ảiĐiểm kinh nghiệmBảo rương
Ải 16.000.000 điểm tởm nghiệm1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
Ải 27.000.000 điểm ghê nghiệm1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
Ải 39.000.000 điểm tởm nghiệm1 Rương Vàng
Ải 1: Tịch Tà bỏ ra Hí9.000.000 điểm tởm nghiệm1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 2: Nghiệp Dẫn10.000.000 điểm khiếp nghiệm1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
Ải 3: hàng Long Hữu Hối12.000.000 điểm kinh nghiệm1 Rương Vàng

Sau lúc vượt ải thành công, điểm tay nghề khi quá ải đã tăng theo số lượng hệ phái tham gia so với điểm kinh nghiệm tay nghề gốc.Số lượng hệ phái tham giaPhần trăm điểm tay nghề được thêm vào đó khi qua ải
20%
30%
40%
520%
640%
760%
8100%
Ví dụ: khi tổ team tham gia Thái độc nhất vô nhị Tháp anh hùng có 8 hệ phái với vượt qua bài 6 thành công xuất sắc thì nhân sĩ dấn được:

12.000.000 kinh nghiệm tay nghề * (100% + 100%) = 24.000.000 điểm tởm nghiệm


Sau khi mở bảo rương thừa ải sẽ nhận được ngẫu nhiên các vật phẩm sau đây:

Rương Đồng (miễn phí) với Rương bạc bẽo (tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/Rương Bạc).Rương Đồng 1Rương Đồng 2Rương Đồng 3Rương Bạc
1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân Chương Anh Hùng1 Huân ChươngAnh Hùng
Đá Quý cung cấp 1Đá Quý cấp cho 1Đá Quý cung cấp 12 Huân ChươngAnh Hùng
-Đá Quý cung cấp 2Đá Quý cấp cho 23 Huân ChươngAnh Hùng
--Đá Quý cấp cho 3Đá Quý cấp 1
---Đá Quý cung cấp 2
---Đá Quý cấp cho 3
---Đá Quý cung cấp 4
---Thái độc nhất Lệnh
---Lưu Li Kim
Rương Vàng: tạo thành hai hình thức.Lật thẻ miễn phí: Phần thưởng sẽ không triển khai giao dịch được.

Xem thêm: Cách Chơi Đội Hình Phù Thủy Mùa 3, Please Wait

Lật thẻ thu phí: tiêu tốn 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần lật thẻ.Miễn phíThu phí
01 Huân Chương Anh Hùng01 Huân Chương Anh Hùng
02 Huân Chương Anh Hùng02 Huân Chương Anh Hùng
03 Huân Chương Anh Hùng03 Huân Chương Anh Hùng
-Thái duy nhất Lệnh
Đá Quý cấp 1Đá Quý cấp cho 1
Đá Quý cung cấp 2Đá Quý cấp 2
Đá Quý cung cấp 3Đá Quý cấp cho 3
-Đá Quý cấp cho 4
-Đá Quý cấp cho 5
-Lưu Li Kim

vị trí cao nhất