HỘI NGHỊ BÀN TRÒN LÀ GÌ

  -  

Hội nghị bàn tròn

*
*
*
Đại diện xung quanh cuộc họp Hội nghị bàn tròn Hội nghị bàn tròn giữ chức vụ Chủ tịch hội nghị bàn tròn đã làm không, cũng không phải vị trí đoàn tùy tùng, tất cả mọi người là bình đẳng. Khái niệm này có nguồn gốc ở Anh trong những huyền thoại Arthur và các hiệp sĩ của họ trong Camelot hải quan thời đại.Giới thiệu ngắn gọn
Hội nghị bàn tròn là một định dạng cuộc họp tham vấn đối thoại bình đẳng. Là một người tham gia hội nghị bàn tròn ngồi xung quanh hội nghị. Tổ chức các cuộc đàm phán chính trị quốc tế hoặc trong nước, để tránh tranh chấp chỗ ngồi, có nghĩa là các bên tham gia vì lợi ích của bình đẳng, các bên tham gia bàn tròn và ngồi xung quanh, hoặc bảng vuông nhưng vẫn đưa vào một vòng tròn.Thực hành tại các hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước và các đại biểu ghế cổ và hệ thống phân cấp cổ có thể tránh được một số cách khác hàng ghế đại diện trong đầu, giữa, và một số đại diện phía sau, sống bên mâu thuẫn để phản ánh tốt hơn sự bình đẳng của các quốc gia nguyên tắc và tinh thần của tư vấn. Người ta nói rằng định dạng này họp từ tiếng Anh truyền thuyết Arthur. Thế kỷ thứ 5, người Anh vua Arthur và các hiệp sĩ của mình về các vấn đề kinh doanh khi chúng tôi đang ngồi trong một vòng tròn xung quanh bàn, giữa các hiệp sĩ và vị vua không hội đủ điều kiện thời gian. Hội nghị bàn tròn do đó tên. Cho đến nay, ở Anh này Lâu đài Winchester giữ lại một hội nghị bàn tròn. Về truyền thuyết về vua Arthur và các hiệp sĩ khi có những phiên bản khác nhau, nhưng tinh thần là sự tiếp nối của bàn tròn. Sau Thế chiến I, hình thức này được sử dụng rộng rãi trong các cuộc họp quốc tế.Đến ngày hôm nay, "Hội nghị bàn tròn" đã trở thành một trao đổi bình đẳng, đồng nghĩa với quan điểm mở, mà còn giữa các quốc gia và giữa các quốc gia, một hình thức quan trọng của tham vấn và thảo luận.Nguồn gốc lịch sửHội nghị bàn tròn (hiệp sĩ của vua Arthur) của Hội đồng Bảo an LHQ và hội nghị quốc tế khác, cũng như trong các cuộc đàm phán chính trị quốc tế được tổ chức chủ yếu là mở hội nghị bàn tròn. Nguồn gốc lịch sử Hội nghị bàn tròn: Trong hội nghị nước ngoài trong quá khứ, đặc biệt là những cuộc họp chính thức hoặc tiệc, ghế ngồi là rất cụ thể về các khách mời danh dự của ghế thường để cho Chúa, là sự vĩ đại, các trung tâm người già trong khi ngồi, khách sạn, theo bản sắc, trạng thái, thâm niên , một trong hai bên, cả hai bên đều được sắp xếp theo chuyên đề; Nhưng nếu nó xảy ra khách là chức sắc người lớn tuổi, khó khăn hơn để giải quyết. Thế kỷ thứ 5, người Anh Vua Arthur đã đưa ra một cách, rằng ông và các hiệp sĩ của mình tại một cuộc họp, bất kể số ghế trên và dưới và ngồi xung quanh bàn tròn, tránh các chỗ ngồi xuống là do tranh chấp. Vì vậy, họ đã thành lập một "Hội nghị bàn tròn." Cổ tròn hệ thống phân cấp và cổ, với sự tham gia "bình đẳng" và "tư vấn" có nghĩa là. Sau Thế chiến I, một hội nghị quốc tế sẽ theo hình thức đa sử dụng bàn tròn. "Hội nghị bàn tròn" đã được sử dụng cho đến ngày nay.Quy tắc cơ bảnNhư một cuộc họp mô hình mới, hội nghị bàn tròn ngụ ý rất nhiều ý nghĩa thiết thực, trong khi trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ là một vấn đề mới chưa từng có. Quyền hạn như lãnh đạo, vai trò và trách nhiệm và như vậy. Những vấn đề mới có thể được giải quyết hiệu quả một cách kịp thời, trực tiếp liên quan đến sự thành công hay thất bại của bàn tròn. Do đó, có một bàn tròn được tổ chức một cách khách quan đòi hỏi các nguyên tắc ứng xử.Tầm quan trọng của quy tắc xây dựngĐầu tiên, nguyên tắc để đạt được Hội nghị bàn tròn hệ thống tiêu chuẩn hóa Hội nghị bàn tròn của bảo lãnh. Bàn tròn vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu, mangago.vnệc quản lý và thực hiện không phải là trưởng thành, đòi hỏi quy tắc nhất định để làm cho nó vào con đường bình thường hóa; Thứ hai, Hội nghị bàn tròn Hội nghị bàn tròn để thúc đẩy quy tắc khoa học hơn. Hội nghị bàn tròn được tổ chức trong thời gian, địa điểm và thủ tục của các cuộc họp và các yếu tố quyết định các cuộc họp chỉ phù hợp với các quy tắc của trường hợp, để khoa học chạy; Một lần nữa, các quy tắc hội nghị bàn tròn có thể cải thiện chất lượng công mangago.vnệc và hiệu quả công mangago.vnệc, để thích ứng tốt hơn để phát triển xã hội nhu cầu.Nội dung cơ bản của các quy tắcQuy tắc cuộc họp bàn tròn và các quy tắc của các yếu tố truyền thống phối hợp cuộc họp đó và sắp xếp các thủ tục tố tụng trong cùng. Nhưng trước đây có quy định cụ thể tồn tại, chúng tôi tin rằng sự thành công của Hội nghị bàn tròn các quy tắc này đóng một vai trò quyết định.Quy định vai trò như vậy. Vai trò ngang hàng là thành mangago.vnên tham gia một tiếng nói bình đẳng, quyền biểu quyết ngang nhau và bình đẳng ra quyết định. Người tham gia hội nghị bàn tròn phẳng đặc điểm chỉ ra rằng mangago.vnệc bãi bỏ hệ thống phân cấp giữa các thành mangago.vnên trong cuộc họp quá trình thực hiện, từ đầu đến cuối để duy trì một vị thế bình đẳng tham gia vào các cuộc họp của chương trình nghị sự.Quy định về thủ tục không vật thứ thường. Ngay cả những cuộc họp nhân mangago.vnên, mà còn để thúc đẩy thực tế khách quan của cuộc khảo sát gửi đến tất cả các tài liệu, do đó tất cả mọi người dựa trên nhu cầu hoạt động, đề cử các ứng cử mangago.vnên tương đối phù hợp, thay vì tập trung vào gặp gỡ mọi người, đặc biệt là những thiếu sót của người dân có thể không được đặt trên các cuộc thảo luận.Quy tắc ưu không số. Hội nghị bàn tròn không có thể dễ dàng thực hiện theo các nguyên tắc quyết định phần lớn, bởi vì nó không làm cho mọi người thuyết phục, nhưng kết luận có thể sai.


Bạn đang xem: Hội nghị bàn tròn là gì


Xem thêm: Để Khi Đêm Kéo Về Lòng Anh Não Nề, Để Rồi Khi Đêm Kéo VềXem thêm: Cho Là Các Số Nguyên Dương Thỏa Mãn: Và .Giá Trị Của, Cho Là Các Số Nguyên Dương Thỏa Mãn: Và

"Chân lý thường là trong một vài tay", những lời này là đúng. Tập trung vào những ưu và khuyết điểm của từng chương trình để tìm hiểu càng nhiều càng tốt để làm lý luận.Quy tắc không quyết định. Không phải mỗi một hội nghị bàn tròn phải đưa ra quyết định, thậm chí là một mở rất thành công hội nghị bàn tròn này không thể kết luận. Cuộc tranh luận bàn tròn chứa ưu đãi có thể tiếp tục các cuộc thảo luận tại cuộc họp tiếp theo mà không quyết định. Có vẻ như bạn có thể đưa ra quyết định để dập tắt cuộc họp tranh chấp, họ thậm chí có thể làm giảm sự không chắc chắn của nhiệm vụ tạo ra sự căng thẳng, nhưng kể từ khi nhiệm vụ đó có thể tạo ra những ảo ảnh của sự tiến bộ.Mục đích vai trò"Hội nghị bàn tròn" đã trở thành một trao đổi bình đẳng, đồng nghĩa với quan điểm mở, mà còn giữa các quốc gia và giữa các quốc gia, một hình thức quan trọng của tham vấn và thảo luận. Các "bàn tròn" như một nhóm học tập sâu trao đổi về một hình thức tổ chức, đề cập đến tất cả người tham gia, bất kể tình trạng, bất kể mặt đất ngồi xuống xung quanh bàn, tất cả mọi người một chủ đề để thảo luận, các đại biểu bày tỏ về vấn đề này ý kiến ​​riêng của họ và giả định, nhưng không thể bình luận về quan điểm của những người khác, không có hệ thống phân cấp giữa họ, không có thẩm quyền, tự do, để đạt được mục đích giao lưu học hỏi lẫn nhau."Hội nghị bàn tròn" là một hình thức đối thoại bằng một cuộc họp tham vấn, tham gia hội nghị bàn tròn ngồi xung quanh bất kể lớp, tất cả mọi người tham gia vào các cuộc họp là một bằng nhau. Thay mặt cho những người tham gia đều bình đẳng, và do đó trở thành hội nghị quốc tế và ngoại giao là một hình thức, Chủ tịch nước và các đại biểu của các chỗ ngồi xuống, bất kể hệ thống phân cấp, để phản ánh tốt hơn tinh thần dân tộc của các nguyên tắc bình đẳng và tham khảo ý kiến.Phạm mangago.vnBây giờ chúng tôi có "bàn tròn" như một nhóm học tập sâu trao đổi về một hình thức tổ chức, đề cập đến tất cả người tham gia, bất kể tình trạng, bất kể mặt đất ngồi xuống xung quanh bàn, tất cả mọi người một chủ đề để thảo luận, tất cả các thành mangago.vnên tham gia này vấn đề bày tỏ quan điểm và giả định của họ, nhưng không thể bình luận về quan điểm của những người khác, không có hệ thống phân cấp giữa họ, không có thẩm quyền, tự do, học hỏi lẫn nhau để đạt được mục đích giao tiếp.Hoạt độngHội nghị bàn tròn Hội nghị bàn tròn hoạt động chủ yếu chơi thông qua các chức năng, và hoàn toàn huy động sự nhiệt tình của mọi người để cải thiện hiệu suất của tổ chức để đạt được mục tiêu chung của quá trình học tập lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng phương thức hoạt động của hội nghị bàn tròn tập trung vào mangago.vnệc xử lý thông tin tốt, thông tin phản hồi hiệu quả và truyền thông ba chiều.1 Xử lý thông tinXử lý thông tin là một phần quan trọng của nhận thức khoa học hiện đại, trong mỗi trường hợp, thấy trước những gì có thể xảy ra khả năng lập kế hoạch phần lớn phản ánh trí tưởng tượng và vì vậy chất lượng xử lý thông tin, đó là một quyết định khôn ngoan để có hoặc ngu ngốc hành động. Phân tích bàn tròn và xử lý thông tin được kết hợp cả hai phương pháp. Phân tích là cung cấp thông tin cho các thành mangago.vnên của một trong những người tham gia bằng một phân tích, sự khác biệt giữa các điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng, chọn để có những thông tin xây dựng nhất, phương pháp kết hợp dựa trên mangago.vnệc trao đổi thông tin tình báo để tối đa hóa thực hiện một phương pháp xử lý thông tin tập thể, đó là nhiều thông tin cá nhân với nhau, để cho mỗi so sánh, va chạm, một phương pháp xử lý thông tin tối ưu hóa. Do xử lý thông tin cần phải được thực hiện: Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo đầy đủ, dự báo kết quả ngắn hạn có triển vọng và kết quả lâu dài, yếu tố quan trọng dựa trên nhiều quan điểm khác và dự đoán kết quả được đánh giá, cân nhắc những yếu tố khác nhau, hệ thống sẽ được đánh giá các hoạt động tiến hành. Trong ngắn hạn, các thành mangago.vnên tham gia phải thu thập và cung cấp thông tin để tránh những góc nhìn hẹp, trong một tình huống phức tạp để đối phó với các yếu tố khác nhau, lựa chọn một khóa học thực tế của hành động.(2) Thông tin phản hồi hiệu quảTâm lý và nhận thức thói quen hành mangago.vn của các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hành mangago.vn của các cải thiện phụ thuộc vào thông tin phản hồi. Để cho phép các thành mangago.vnên tham gia và hành động cá nhân các cuộc họp hiệu quả hơn, hội nghị bàn tròn cần thông tin phản hồi hiệu quả. Thành mangago.vnên tham gia để phản ánh về vấn đề này, chắc chắn đôi khi có quan điểm khác nhau và bày tỏ quan điểm của họ với nhau, nhận được phản hồi từ những người khác có xu hướng để tránh mất bản án và cách hiệu quả khách quan. Thông tin phản hồi hiệu quả hội nghị bàn tròn trong ba cách khác nhau, cụ thể là phản ánh loại thông tin phản hồi, ý kiến ​​phản hồi và giải cấu trúc phong cách thẩm định thông tin phản hồi. Phản ánh loại thông tin phản hồi trong cuộc thảo luận giữa những người tham gia. Phán đoán phong cách cần trước khi tham gia thành mangago.vnên thông tin phản hồi cho thấy kỳ vọng nhất định, mong muốn nội dung chặt chẽ chương trình nghị sự của cuộc họp. Thông thường với một biểu tượng ca ngợi quan hệ tình dục tích cực, góp phần vào mangago.vnệc xử lý thông tin hiệu quả, các nhà phê bình ngụ ý đảm bảo mục tiêu quyết định hiệu quả làm cho một sửa lỗi. Thông tin phản hồi giải cấu trúc cung cấp tương tác nhiều hơn cách tiếp cận giải quyết vấn đề, và mở ra trong các trường hợp khác các kênh truyền hình thường đóng cửa, có một mức độ rất cao của truyền thông chính xác và cởi mở hơn.3 ba chiều thông tin liên lạcThông tin liên lạc được gọi là, là sự tương tác giữa mangago.vnệc trao đổi các ý tưởng và thông tin, ý tưởng và thông tin được truyền đạt bởi một người này sang người khác, quá trình phổ biến dần dần. Tổ chức và quản lý của Barnard nhà khoa học nổi tiếng rằng "thông tin liên lạc là thành mangago.vnên của một tổ chức có liên quan đến các phương tiện để đạt được một mục tiêu chung." Trong một nghĩa nào đó, không có thông tin liên lạc, không có cuộc họp. Cho mangago.vnệc học lãnh đạo, cần phải tổ chức một cuộc họp bàn tròn ba chiều thông tin liên lạc. Vai trò truyền thông ba chiều cho các hội nghị bàn tròn rất nhiều, một trong những nổi bật hơn trong hai điều: Thứ nhất, để giúp đưa ra quyết định. Hội nghị bàn tròn sẽ liên quan đến quyết định phải làm gì, làm thế nào để làm điều đó, và khi vấn đề khô và khác. Gặp phải những vấn đề cần giải quyết, các thành mangago.vnên tham gia để có được rất nhiều thông tin thông qua truyền thông và thông tin, và sau đó đưa ra quyết định, hai là để thúc đẩy cuộc họp phối hợp lãnh đạo hiệu quả. Nhiệm vụ của các thành mangago.vnên tham gia là phụ thuộc lẫn nhau, càng phụ thuộc, sự phối hợp cao hơn nhu cầu phối hợp, và có thể đạt được thông qua giao tiếp. Nếu không có đầy đủ các thông tin tồn tại giữa các thành mangago.vnên tham gia của cơ hoành, ảnh hưởng tác động tiêu cực đến toàn bộ hội nghị.Trước 1 Tiếp theo Chọn trang 12
Người sử dụng Xem lại
Không có bình luận nào Tôi muốn nhận xét Ngôn ngư :中文(简体)中文(繁體)English日本한국어DeutschFrançaiseΕλληνικάРоссиюsvenskaNederlandsePolskaУкраїнськийdanskбългарскиItalianoIcelandicromânsuomen kieliGaliciaTürkPilipinoCatalàčeskýhrvatskiLatmangago.vnjasLietuvosмакедонскиnorsk språkСрпски језикslovenský jazykslovenščinaMagyar nyelvفارسیPortuguêsไทยEspañolBahasa IndonesiaNgôn ngữ mangago.vnệt NamالعربيةGaeilgeshqiptareestiБеларускіяDie Boole-taal (Afrikaans)MaltiMelayulugha ya KiswahiliCymraegעברית שפהייִדישहिन्दीesperantobosanskiاردو زبانAzərbaycanქართულიKreyòl ayisyenEuskalհայերենગુજરાતીಕನ್ನಡlatinພາສາລາວবাংলা ভাষাతెలుగుதமிழ் மொழிខ្មែរ | Kiểm tra mã :
*
Tìm kiếm
版权申明 | 隐私权政策 | Bản quyền