Monday . 26 July . 2021

Lúc Này vẫn có không ít thành chủ sinc được quý tử cùng giảng dạy con thành tài. Bổn trang xin thông tin cụ thể những vụ việc liên quan cho quý tử trong game Ngọa Long để những thành nhà hiểu rõ hơn về tính năng này.

1. Giai đoạn 2 sẽ sở hữu được các huấn luyện trong game khớp ứng cùng với bảng mặt dưới:

Hệ  Hệ nhỏ tuổi Mô tả nthêm
Hệ hỗ trợ Phấn Chấn Nhân Tâm Hệ cổ vũ
Lệ Tkhô giòn Nộ Xích Hệ nhục mạ
Thông Báo An Dân Hệ tăng cường
Kích Động Nhân Tâm Hệ bớt trực thuộc tính đối phương
Hệ cơ giới Tinc Thông Vũ Khí Hệ công kích
Tu Sửa Kiến Trúc Hệ phòng ngự
Huấn Luyện Nhẫn Nại Hệ nhóm
Nghiên Cứu Thuẫn Giáp Hệ bạo
Hệ chiến pháp Huấn Luyện Đột Kích Hệ liên tục
Chỉnh Đốn Đội Ngũ Hệ nhóm
Huấn Luyện Kỵ Thuật Hệ bạo
Đơn Đấu Hệ khống chế
Hệ kế sách Bố Cục Liên Hoàn Hệ liên tục
Hư Trương Thanh Thế Hệ nhóm
Mưu Kế Hệ bạo
Miêu Tả Bản Đồ Hệ khống chế

2.


Bạn đang xem: Luyện quý tử thiên chinh


Xem thêm: Ông Xã Là Thú Nhân Hạ Bộ ), Ông Xã Em Là Thú Nhân (Quyển Hạ Bộ)


Xem thêm: Yu Gi Oh, Download Game Vua Trò Chơi Yu, Download Game Vua Trò Chơi Yu


Chi máu những kĩ năng chẳng thể giành được của 3 nước khi huấn luyện và giảng dạy quý tử:

Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy Nước Thục Nước Ngô Nước Ngụy Không thể bao gồm kĩ năng Không thể có chức quan tiền văn uống
Đông Phong Binch Tiển Hổ Xung Kiêu Hùng Kiêu Hùng Yển Nguyệt
Yển Nguyệt Xưng Bá Viêm Lôi Thiên Mệnh Thiên Mệnh Tkhô hanh Long
Hổ Khiếu Hổ Khiếu Hổ Khiếu Vô Ngại Yển Nguyệt Kiêu Hùng
Cam Vũ Cam Vũ Cam Vũ Thanh khô Long Vô Ngại
Sư Hống Sư Hống Sư Hống Vô Ngại
Bào Hao Phong Tiễn Bào Hao
Thanh Long Bào Hao Hổ Sát
Phục Long Bá Vương Xích Lôi
Ma Thần Ma Thần Ma Thần
Nộ Sát Nộ Sát Nộ Sát

3. Hai kĩ năng mới của game hiện tại chỉ đạt được Lúc huấn luyện và giảng dạy quý tử kia là:

Thiên Kiếm: Gây cạnh bên thương mập đến toàn bộ địch đồng thời phục hồi 50 sĩ khí cho bạn dạng thân. Đột Kích: Gây tiếp giáp thương thơm phệ mang đến toàn thể quân địch.

Chúc quý thành nhà knhì xuân đắc lộc, đào tạo và huấn luyện quý tử thành tài!


Chuyên mục: Game Online