Mặt cười bằng kí tự

  -  

Bộ sưu tập những icon phương diện cười bằng kí tự quan trọng ×͜× ☹ ☺ ☻ ❤️ với 1001 kiểu biểu tượng cảm xúc hình phương diện cười khác nhau dưới dạng Icon ✅ Emoji ✅ Xếp Hình.


Kí từ Mặt mỉm cười Dấu X

Những kí từ mặt cười cợt dấu x lừng danh nhất được nhiều bạn đọc cần sử dụng tại mangago.vn:


Kí tự quan trọng mặt cười XKí từ mặt cười cợt X
×͜×✘ꪎꤪツ✘
×‿×MR͜͡ ๛X
`×͜×メ‿×
ˣ‿ˣx‿ х
㋡❖⎈✖‿✖
<✖‿✖>(X_X)
•~•
×_×メ‿メ
X‿‿XX ‿X