Monday . 26 July . 2021

*

- Nhiệm vụ chính đường được nhận từ bỏ Long Ngũ ở các làng mạc, mnghỉ ngơi túi đựng tlỗi ra mắt của Long Ngũ, đang cảm nhận tlỗi trình làng của Long Ngũ cho những NPC của 3 phe với tlỗi gửi cho chính mình, hãy xem thêm thư Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ bao gồm con đường bao hàm 3 phe : Chính phái, Trung lập cùng Tà phái bước đầu từ bỏ cấp đôi mươi là có thể làm . cũng có thể tiến hành cả 3 một số loại nhiệm vụ này cùng lúc..

- cũng có thể tiến hành bởi khối hệ thống làm trách nhiệm nkhô cứng.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm mặt Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- Sau Khi đối thoại, đến toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- Sau khi vượt qua Mạc Sầu, trở lại chạm mặt Mạc Sầu sống trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thủ Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) hội thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng trệt dưới ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau lúc hủy hoại Giới Lưu Phong trở lại Đại Lý chạm mặt Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- Sau kia đến Điểm Thương thơm động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương thơm tô -> Điểm thương động -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau Khi vượt mặt Tả Đao Hiệp trở lại giao đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tra cứu chạm chán Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- Sau đó mang đến Hưởng Thủy Động (Thủ Đô Hà Nội -> Thanh khô Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh Oán Độc (264,207).

- Sau Khi hủy hoại Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương vượt qua Thần túng bấn Nam nhân (211,195).

- Sau Khi tàn phá Thần túng thiếu thương thơm nhân trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

- Về gặp gỡ Long Ngũ (ở những làng ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm trọng trách cung cấp trăng tròn -> Hoàn thành trọng trách.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhiệm vụ hoàng kim long ngũ full võ lâm thiên tuyệt mobile

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP. CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinc chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đi cho La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh bại Ninc Tướng Quân ( 254,172).

- Sau Lúc phá hủy Ninh Tướng Quân trở lại Biện Kinc gặp gỡ Phó Nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó mang lại Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện tại Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện tại Trượng quay về chạm chán Phó Nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinch chạm chán Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau kia đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó cho Kinc Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) làm thịt Từ Tự Lực (181,214).

- Sau khi tiêu diệt Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó mang đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> chạm chán Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau lúc vượt mặt Độc Tiếu Tẩu quay về chạm mặt Phó Nam Băng kết thúc trọng trách.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đến Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp mặt Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp đến đi ra cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 đánh bại Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư quay về gặp mặt Phó Nam Băng.

- Về chạm mặt Long Ngũ (nghỉ ngơi các làng mạc ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn có tác dụng nhiệm vụ cấp trăng tròn -> Hoàn thành trọng trách.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp trăng tròn.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) chạm chán Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- Sau đó đi cho Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) mang Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công địa nhờ bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) làm việc Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau khi lấy được Kyên Phật trở lại gặp mặt Thái Công Công.

- Tiếp cho về gặp gỡ Vân Nhi, ngừng trách nhiệm.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu chạm mặt Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- Sau kia đi cho Tkhô hanh Thành Sơn (Thủ Đô -> Tkhô nóng Thành Sơn) tiến công Hạ Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục trở lại gặp gỡ Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- Sau đó với theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thỏng (199,203) sống Long Tuyền Thôn.

- Lên đường mang đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) vào Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang lại Phú Mẫu Điện bạn chạm mặt Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau kia mang đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tàn phá Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau lúc đánh bại Tiếu Vô Thường đem được địa đồ gia dụng quay lại Võ Đang giao mang lại Đào Thạc Môn.

- Tiếp đến về chạm chán Phó Lôi Tlỗi.

- Sau đó đi mang lại Biện Kinch gặp mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Nlỗi Ngọc (210,196).

- Sau kia mang lại gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinh.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau khi diệt đạo tặc Lục Phi quay về chạm mặt Trần Tam Bảo sinh hoạt Biện Kinh (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- Sau kia mang lại Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinc -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái tốt đề xuất các được ->Tầng sản phẩm 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm mặt Đoan Mộc Tkhô hanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh (251,280) hội thoại.

- Đi lên Linc Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linch Cốc Động ) tấn công Anh hùng chống Kyên ổn Liêu Định (193,196).

- Sau Khi vượt qua Anh hùng phòng Kyên ổn Liêu Định quay trở về Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Tkhô hanh..

- Về chạm chán Long Ngũ (sinh sống các xã ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm cho trách nhiệm cấp cho trăng tròn -> Hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Cách Hack Kim Cương Cf Mobile Full Kim Cương (Apk + Obb) Mới Nhất 2020

Các thắc mắc liên quan mang lại mangago.vn mangago.vnVn, quý thân sĩ sung sướng gửi lên tiếng về trang Fan Page xuất xắc tương tác trực tiếp đến hotline 1900988961 nhằm cảm nhận sự cung cấp rất tốt.

Xem thêm: Bài 19 Một Số Thân Mềm Khác, Sinh Học 7 Bài 19: Một Số Thân Mềm Khác

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong những phần thưởng trọn sau

- Đồ Kyên Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ trang bị 1: Gặp Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Tmùi hương Sơn => Thiên Long Tự ) chạm mặt Si Tăng (167,176) -> Ra ko kể tìm kiếm 5 cuốn nắn Thiên Tàn Địa Kmáu đồ phổ do Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự mang được thứ phổ quay về ( Bạn rất có thể chỉ việc tấn công ở 1 vị trí cũng rất có thể lấy được đủ 5 cuốn) phạt hiện tại Si Tăng là đưa ngay lập tức trở lại gặp mặt Ngạo Vân Tông.

- Nhiệm vụ lắp thêm 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Chình ảnh kỹ tường -> Hoa Sơn phái) tìm kiếm Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường gặp mặt Sầm Hùng (192,201).

- Nhiệm vụ thứ 3: Đi tìm Phan Nlỗi Long trên Phượng Tường (2trăng tròn,190) -> về Phượng Tường chạm chán Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu : Gặp Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> tra cứu Hạ Lan Chi (385,324) sinh sống Thành Đô -> tìm kiếm Ngô Lão Thái ở Giang Tân Thôn (432,387).

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về chạm chán Ngạo Vân Tông làm việc Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh 50 con Sói Xanh. Sau Khi tấn công đủ 50 nhỏ -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tra cứu Cung A Ngưu nghỉ ngơi Tương Dương (193,199).

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Cung A Ngưu -> đi tiến công Ác lang (224,196) sinh hoạt Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về gặp mặt Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành trách nhiệm.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Ngạo Vân Tông những hiểu biết bạn đi tham mê gia Lôi Đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử mức độ, các bạn cho chạm chán Công Binch Tử sống những thành này báo danh test sức ( lập đội với kẻ địch nữa để vào đấu .

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau Lúc chiến thắng lôi đài quay về chạm chán Ngạo Vân Tông -> mang lại Dương Châu gặp gỡ Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy mang đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt tiếp nhữa minh chứng khả năng. Hắn tấn công cược rằng các bạn sẽ tất yêu nào tìm kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu bao gồm tìm kiếm được thì cũng tất yêu đánh bại được hắn.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông, ông cho biết thêm Du Sương Tân nghỉ ngơi Thủ Đô (421,304), đánh bại Du Sương Tân quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Hỗn Hỗn -> đi mặt trận Tống Kim (Sử dụng Tống kyên chiêu thỏng tải sinh sống Tiệp Tạp Hóa những thị trấn hoặc mang lại Tương Dương -> Chiến trường Tống Klặng hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim), vào mặt trận (theo mặt Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về chạm chán Hỗn Hỗn.

- Nhiệm vụ thứ hai : Hỗn Hỗn hỏi các bạn một vài thắc mắc về mặt trận Tống Kyên ổn. quý khách vấn đáp đúng mực -> nhấp vào Hỗn hỗn 1 đợt nữa để nhận ttận hưởng.

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Đến Lâm An phá hủy thần túng bấn trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> quay về chạm chán Ngạo Vân Tông .Hoàn thành trọng trách.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP..

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Đến Lâm An chạm mặt Liễu Nam Vân (171,190)-> cho Dương Châu gặp gỡ Giang Nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Pmùi hương Tường -> Tần Lăng) tiến công 50 bé nhím.

- Nhiệm vụ thứ hai : Giang Nhất Tiêu lại bảo các bạn cho gặp gỡ Lạc Tkhô cứng Thu làm việc Dương Châu (211,195) -> đi kiếm Bảo kê sinh sống sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói ví như hạ được bang công ty Lộ Trường Thiên (250,179) sống ngoài thành phố Dương Châu vẫn xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên quay về gặp gỡ bảo kê xoá nợ mang đến Lạc Tkhô cứng Thu.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Quay về gặp mặt Lạc Thanh khô Thu, Lạc Tkhô nóng Thu cho biết bảo tìm đang bị các nhân vật võ lâm tnhãi chiếm sinh hoạt ngoại thành, hãy đi đem bảo kiếm về. Quý khách hàng ra ngoại thành Dương Châu cho toạ độ (173/212) đánh nhân đồ vật võ lâm. Quay về gửi bảo kiếm cho Lạc Thanh hao Thu, bảo tìm này là giả tuy thế chúng ta sẽ xong trách nhiệm.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Phượng Tường gặp nhà tiêu cục Song Ưng (193,199) -> đến gặp mặt A Ngưu ( 196,203) sinh hoạt Phượng Tường chấm dứt nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Tại Thủ Đô chạm chán Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương đánh (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) đánh 50 nhỏ khỉ xám .Sau lúc mang đủ óc khỉ, chúng ta trở lại gặp mặt Hạ Lão xong nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Nhỏng Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau Lúc win bọn bọn chúng trở lại chỗ Hà Lão Bản -> cho tới gặp Liễu Nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu Nam Vân tận hưởng các bạn đi demo mức độ sinh sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (quý khách mang đến những thành này thuộc với một fan nghịch không giống PT, chủ PT gặp gỡ Công Binh Tử nhằm xin tmê mẩn gia lôi đài).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau Khi thắng lợi trở lại gặp mặt Liễu Nam Vân -> đi tiến công Lôi đài một lần tiếp nữa.

- Nhiệm vụ thiết bị 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> mang lại Thủ Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An kiếm tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Liễu Nam Vân đòi hỏi chúng ta tsay mê gia Tống Kyên (Sử dụng Tống kyên chiêu tlỗi sở hữu làm việc Tiệp Tạp Hóa các tỉnh thành hoặc mang đến Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Kyên ổn hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim) tiến công đem 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập buộc phải bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau Khi thành công ở chiến trường trở lại chạm mặt Liễu Nam Vân, ông ấy sẽ hỏi các bạn 12 câu hỏi về chiến trường Tống Kyên.

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho thấy thêm Long Truy Vũ-> đến Đại Lý tìm Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thắng lợi quay về search Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinch chạm mặt Thác Bạt Hoài Xuyên ổn (209,190) để giao lưu và học hỏi. Hoài Xuim nhờ vào các bạn mang lại Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 con Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đủ 50 con quay về gặp gỡ Hoài Xuyên ngừng trọng trách .

- Nhiệm vụ thứ hai : Hoài Xuyên thưởng thức bạn đi tìm kiếm Trâu Trường Cửu ở Thủ Đô Hà Nội (392,318).

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Đến Thđộ ẩm Phong ở Dương Châu (210,192), ở đây các bạn vạc hiện nay Thđộ ẩm Phong là 1 trong những binh sỹ Tống triều hoá trang, ngay nhanh chóng một trận kịch chiến diễn ra (giả dụ bị Thđộ ẩm Phong giết thịt thì hoàn toàn có thể kiếm tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi trở lại chạm mặt Thác BạcHoài Xulặng nghỉ ngơi Biện Kinc cung cấp thông tin, dứt trách nhiệm.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ trước tiên : Đến search Thác Bạt Hoài Xuyên ổn, ông ta nhờ vào bạn mang lại Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền buôn bản -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) làm thịt 50 nhỏ Sói vàng, sau khoản thời gian giết được 50 bé sói rubi về gặp gỡ Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xulặng bảo các bạn đên vị trí Lưu Uẩn Cổ (201,199) làm việc Tương Dương -> trở lại Thác Bội Bạc Hoài Xulặng.

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Hoài Xuyên ổn bảo chúng ta đên nơi Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành tiến công Thi Nghi Sinc hiện nay ngơi nghỉ Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinch trở lại chạm mặt Hoài Xulặng phục mệnh và nhận phần thưởng hoàng kyên <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tay nghề tiếp nối rỉ tai tiếp với Thác Bạt Hoài Xuim nhằm thừa nhận nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ trước tiên : Thác Bội nghĩa Hoài Xuyên bảo các bạn mang đến vị trí Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) làm việc Tương Dương điều tra thực lỗi -> tyêu thích gia Lôi đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- Nhiệm vụ thứ hai : Quay về gặp gỡ Uẩn Cổ -> gặp Hoài Xulặng -> tấn công chiến hạ lôi đài 1 đợt nữa.

- Nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xuyên ổn -> mang lại Tương Dương hạ giáp Nguyễn Minch Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minc Viễn quay về chạm mặt Hoài Xulặng hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ thứ nhất : Bạn thấy mình chưa lập được nhiều chiến công buộc phải mong mỏi tđê mê gia Chiến trường Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( Quý khách hàng theo Kim).

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau khi từ mặt trận quay về Thac Bac -> cho Thác Bạc Tình Hoài Xuyên vấn đáp câu hỏi !.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) -> quay về gặp gỡ Hoài Xulặng lĩnh ttận hưởng, ngừng trọng trách ..

Các vướng mắc liên quan mang đến mangago.vn mangago.vnVn, quý thân sĩ vui mừng gửi báo cáo về trang Fan Page tuyệt contact trực tiếp đến hotline 1900988961 nhằm nhận thấy sự hỗ trợ tốt nhất có thể.


Chuyên mục: Game Online