Nội Công 5 Cửu Âm Chân Kinh

  -  
*

Nhập môn:

Sau Khi xong xuôi cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, máy chủ đã msinh hoạt đổi chưởng lực bậc 5. Người đùa đầy đủ ĐK rất có thể mang lại tìm Người thay đổi nội 5 trường phái nhằm dìm trách nhiệm. Sau khi chấm dứt nhiệm vụ đang cảm nhận 1 số đạo nuốm đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Nội công 5 cửu âm chân kinh

Huấn luyện môn phái:

Người đùa sau khi chấm dứt trọng trách chưởng lực bậc 5 hoàn toàn có thể thừa nhận cách chơi đào tạo và giảng dạy.

Huấn luyện đã căn cứ theo 3 pmùi hương diện Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của người nghịch mà lại thi công 1 trong những 3 cách chơi đấy. Sau đó, lựa chọn và kết thúc cnóng địa cùng với độ nặng nề khác biệt, hoàn toàn có thể cảm nhận lượng Thánh Võ Lệnh khác biệt.

Tăng cấp tầng nội công:

Lúc người nghịch học nội 5 cho tới tầng 10, 18, 27, 36, sẽ nhận ra Bồ câu gửi thỏng của Ma Đao Đường.

Cnạp năng lượng cứ đọng vào nội dung thỏng tiếp tục làm trách nhiệm, xong xuôi sẽ nhận được đầy đủ trang sách nội khí tầng cao rộng.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương Bì Tàn Phiến với Thẻ Danh Dự Môn Phái (Ttận hưởng Thiện nay Pphân tử Ác Lệnh) thay đổi Thánh Võ Lệnh cùng với số lượng khăng khăng, mỗi ngày có số lượng giới hạn mốc giới hạn đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*
*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội khí Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Vô Sđọng Chung Khí: lúc tấn công gồm phần trăm tăng 2% Phần Trăm bạo kích và 4% gần kề thương bạo kích, gia hạn 40 giây, nhiều độc nhất rất có thể ck 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tấn công có xác suất phục hồi khí tiết bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ Chung Khí: khi tấn công bao gồm tỷ lệ tăng 2% xác suất bạo kích và 4% gần cạnh thương bạo kích, gia hạn 40 giây, những duy nhất rất có thể ông chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tiến công bao gồm Xác Suất phục hồi khí ngày tiết bạn dạng thân, đôi khi giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sđọng Chung Khí: Lúc tiến công bao gồm tỷ lệ tăng 2% phần trăm bạo kích và 4% giáp thương bạo kích, bảo trì 40 giây, nhiều nhất rất có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công bao gồm phần trăm phục hồi khí ngày tiết bạn dạng thân, mặt khác giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ đọng Chung Khí: Lúc tấn công tất cả tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích cùng 4% sát tmùi hương bạo kích, bảo trì 40 giây, các tuyệt nhất hoàn toàn có thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: lúc bị tấn công tất cả Tỷ Lệ phục sinh khí máu bạn dạng thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ Chung Khí: Khi tấn công tất cả xác suất tăng 2% Xác Suất bạo kích cùng 4% gần cạnh thương thơm bạo kích, gia hạn 40 giây, các tuyệt nhất có thể ông chồng 6 tầng.

+ Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Lúc bị tấn công gồm Tỷ Lệ hồi phục khí huyết phiên bản thân, đồng thời giải trừ những tâm lý xấu, với trong thời điểm tạm thời miễn dịch hầu như tâm trạng này


*
*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: lúc tiến công có Phần Trăm tăng 30% gần kề thương toàn bộ các phương pháp phiên bản thân, coi nhẹ đỡ đòn tạo thêm 25%, gia hạn 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tnhãi con Phong: khi bị tấn công bao gồm xác suất tăng 30% miễn tmùi hương trong một khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí ngày tiết, hiệu quả bảo trì 10 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 loại cảm giác.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: lúc tiến công gồm Xác Suất tăng 30% tiếp giáp tmùi hương toàn bộ những giải pháp phiên bản thân, coi vơi đỡ đòn tạo thêm 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tnhãi Phong: Lúc bị tiến công gồm xác suất tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng tầm thời hạn, duy trì hồi phục khí máu, tác dụng bảo trì 11 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 các loại cảm giác.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Lúc tiến công gồm Tỷ Lệ tăng 30% tiếp giáp thương thơm toàn bộ những phương pháp bản thân, xem vơi đỡ đòn tăng thêm 25%, gia hạn 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh con Phong: lúc bị tấn công có Tỷ Lệ tăng 30% miễn thương thơm trong một khoảng thời gian, gia hạn phục hồi khí tiết, tác dụng gia hạn 12 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 các loại cảm giác.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Lúc tiến công bao gồm Tỷ Lệ tăng 30% gần cạnh thương toàn bộ những chiêu bài bản thân, coi dịu đỡ đòn tạo thêm 25%, duy trì 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Ttinh quái Phong: Khi bị tiến công gồm phần trăm tăng 30% miễn tmùi hương trong một khoảng chừng thời hạn, gia hạn hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 13 giây.

Trong 1 khoảng chừng thời hạn chỉ có thể kích hoạt 1 loại cảm giác.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, Hiệu Lệnh Thiên Hạ: khi tấn công gồm Xác Suất tăng 30% cạnh bên thương thơm tất cả những phương pháp bạn dạng thân, coi dịu đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Ttinh quái Phong: Lúc bị tấn công tất cả tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng tầm thời gian, duy trì phục sinh khí ngày tiết, công dụng gia hạn 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: Trong 1 khoảng chừng thời hạn, đôi khi kích hoạt cả hiệu ứng Ỷ Thiên và Đồ Long.Hiệu quả Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí máu bản thân phải chăng rộng 90%.


*
*

Nội công: Đại Thừa Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công vẫn cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp phụ ngay cạnh tmùi hương mặt khác tạo ra gần kề thương Dương ra bao quanh, bớt nội phòng của phương châm, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, kết quả của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng mất đi.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp phụ cạnh bên thương thơm đôi khi sinh sản gần cạnh thương thơm Dương ra bao bọc, bớt nội chống của phương châm, bảo trì 7 giây.

+ Khi hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của Niết Bàn Hóa Chình ảnh cũng không đủ.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp phụ tiếp giáp thương mặt khác chế tạo cạnh bên thương thơm Dương ra bao phủ, sút nội chống của kim chỉ nam, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của Niết Bàn Hóa Chình họa cũng thiếu tính.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công đã nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thụ gần kề tmùi hương bên cạnh đó chế tác gần cạnh thương Dương ra bao quanh, bớt nội phòng của kim chỉ nam, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, công dụng của Niết Bàn Hóa Cảnh cũng thiếu tính.

Xem thêm: Trào Lưu Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Phiên Bản Hình Tròn, Đã Có Phiên Bản Cho Android Và Ios

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: Tấn công hoặc bị tấn công sẽ nhận thấy hộ thể thuẫn, hấp phụ gần cạnh tmùi hương đôi khi chế tạo gần kề tmùi hương Dương ra bao bọc, sút nội phòng của mục tiêu, duy trì 10 giây.

+ Cho mặc dù khiên hộ thân có bặt tăm, hồ hết tạo nên gần kề thương nổ bao bọc, khiến các kim chỉ nam bị thương thơm vẫn giảm 30% gần kề tmùi hương, duy trì 10s.


*
*

Nội công: Cầm Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một ít ngay cạnh thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu tất cả Phần Trăm tăng sức mạnh chiêu bạo kích và dĩ nhiên ngay cạnh thương thơm tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm vận tốc dịch chuyển 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh khô Long Xuất Thủy: Tăng một ít cạnh bên thương thơm cho từng đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: Khi xuất chiêu bao gồm Tỷ Lệ tăng sức khỏe chiêu bạo kích và đương nhiên gần kề thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần kề thương thơm cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu gồm Tỷ Lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng tất nhiên ngay cạnh thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn bớt tốc độ dịch rời 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh hao Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần kề tmùi hương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu tất cả tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích và tất nhiên sát thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn sút vận tốc dịch rời 40%.

Tầng 49

+ Thanh khô Long Xuất Thủy: Tăng một không nhiều gần cạnh thương thơm cho mỗi đòn tiến công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có Xác Suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích cùng cố nhiên gần cạnh tmùi hương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.


Nội công: Tâm Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Cực Nhu Hàn Độc: Lúc tiến công bao gồm tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinch công có khả năng sẽ bị mất khí tiết, bảo trì 30s, có thể xếp ck các tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công tất cả tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người kim chỉ nam, phương châm những lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinc công sẽ ảnh hưởng mất khí ngày tiết, duy trì 30s, có thể xếp chồng các duy nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công bao gồm Xác Suất truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên trên người phương châm, kim chỉ nam các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinc công có khả năng sẽ bị mất khí tiết, gia hạn 30s, rất có thể xếp ck nhiều duy nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: khi tấn công gồm Xác Suất truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên trên người kim chỉ nam, kim chỉ nam các lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí máu, bảo trì 30s, có thể xếp ông chồng nhiều tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có xác suất truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinc công sẽ ảnh hưởng mất khí ngày tiết, gia hạn 30s, hoàn toàn có thể xếp ck nhiều tuyệt nhất 5 tầng, mỗi tầng bớt thêm 3% gần kề thương thơm chiêu bài.

+ Âm Cực Thấp Độc: khi "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm cho new, phong chiêu địch thủ 3s.


Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: khi tiến công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu tỷ lệ tăng tiếp giáp thương phương pháp bạn dạng thân lên 20% vào thời gian nđính, hiệu quả miễn tmùi hương tăng 22%, gia hạn 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: lúc tấn công hoặc bị tấn công đều sở hữu phần trăm tăng gần kề tmùi hương chiêu thức phiên bản thân lên 22% trong thời hạn nđính thêm, kết quả miễn thương thơm tăng 22%, gia hạn 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều có Xác Suất tăng gần kề tmùi hương chiêu bài bản thân lên 25% trong thời gian nlắp, tác dụng miễn thương tăng 22%, duy trì 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Lúc tấn công hoặc bị tấn công đều có phần trăm tăng sát tmùi hương chiêu bài phiên bản thân lên 28% vào thời hạn ngắn, kết quả miễn thương tăng 22%, duy trì 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Lúc tiến công hoặc bị tấn công đều phải có Phần Trăm tăng giáp tmùi hương giải pháp phiên bản thân lên 33% trong thời hạn nđính thêm, hiệu quả miễn thương thơm tăng 22%, duy trì 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: Lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bột phát, thân nhẹ nhỏng hồng mao, tăng gần kề thương Lúc tiến công vào không trung. Trong thời gian bảo trì đang miễn lan truyền 1 lần kết quả tiến công bay, đánh bổ, tấn công lùi, trong thời điểm tạm thời nhận tâm trạng hoàng bá thể nthêm.


Nội công: Phách Hình ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội lực Hiệu quả
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công tất cả xác suất nhất quyết khiến cho mục tiêu thường xuyên ra máu, gia hạn 6s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: khi tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s đã bột phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tấn công tất cả tỷ lệ một mực khiến cho kim chỉ nam liên tục chảy máu, gia hạn 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Lúc tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí tiết (từng 0,5s đã bộc phát các duy nhất 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: lúc tiến công bao gồm phần trăm nhất mực khiến phương châm liên tục bị chảy máu, duy trì 8s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tiến công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí máu (từng 0,5s đã bộc phát các duy nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công tất cả xác suất cố định khiến kim chỉ nam liên tục chảy máu, gia hạn 9s.

+ Bổ Hình ảnh Thị Huyết: Khi tiến công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thụ khí tiết (từng 0,5s đã bộc phát các độc nhất vô nhị 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công bao gồm phần trăm một mực khiến phương châm thường xuyên bị chảy máu, duy trì 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: Lúc tiến công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí tiết (từng 0,5s sẽ bộc phát các độc nhất 1 lần), vào thời gian duy trì xác suất bạo kích bạn dạng thân tăng 6%.


Nội công: Địa Ngục Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng chưởng lực Hiệu trái
Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tiến công rất có thể miễn truyền nhiễm tất cả gần kề thương chiêu bài trong khoảng 1s, Khi tấn công có Tỷ Lệ tăng 24% cạnh bên tmùi hương giải pháp trong vòng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Prúc Thể: Lúc bị tấn công có thể miễn truyền nhiễm toàn bộ liền kề thương thơm chiêu thức trong khoảng 1s, Khi tấn công bao gồm Xác Suất tăng 28% tiếp giáp tmùi hương phương pháp trong khoảng 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công hoàn toàn có thể miễn lây lan tất cả cạnh bên thương thơm chiêu thức trong vòng 1s, khi tiến công gồm Phần Trăm tăng 32% gần cạnh thương thơm chiêu thức trong tầm 3s.

Xem thêm: Tháng 4: Lễ Hội Hoa Anh Đào Đà Nẵng 2016, Lễ Hội Hoa Anh Đào Đầu Tiên Tại Đà Nẵng

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: Lúc bị tấn công hoàn toàn có thể miễn lan truyền tất cả cạnh bên thương chiêu bài trong vòng 1s, Khi tiến công có tỷ lệ tăng 36% sát tmùi hương chiêu bài trong tầm 3s.

Tầng 49 + Âm Hồn Prúc Thể: Khi bị tấn công rất có thể miễn lây lan tất cả giáp tmùi hương chiêu bài trong vòng 3s, khi tiến công gồm phần trăm tăng 40% ngay cạnh thương chiêu bài, với tăng mạnh Xác Suất bạo kích trong vòng 3s.