Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

  -  

Nội trên DUY NHẤT: Gây ngay cạnh thương phép bởi 1% tích điện tối nhiều và hoàn lại 25% tổng số tích điện đã tiêu.

Nội tại DUY NHẤT - năng lượng cộng dồn: +15 chỉ số năng lượng tối nhiều (tối đa +700 Năng lượng) lúc tích đủ tích điện tối đa thêm vào đó sẽ trở nên Quyền Trượng thiên thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Kích hoạt buổi tối đa 3 lần từng 12 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cung cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*