Sở tài nguyên môi trường nam định

function tS() x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; function y2(x) x=(x 11) ap ="PM"; ;return ap; function dT() if(fr==0) fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); tP..innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); var dN=new Array("Chủ nhật,","Thứ nhị,","Thứ cha,","Thđọng bốn,","Thđọng năm,","Thđọng sáu,","Thđọng bảy,"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+" Ngày "+tS().getDate()+" tháng "+mN+" năm "+y2(tS().getYear())"; dT();


Bạn đang xem: Sở tài nguyên môi trường nam định


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Hà Nội Đông Vui Quanh Năm &Ndash; Thể Thao Đông Á
Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bậc 2, Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Bậc 2


*


Chuyên mục: Kiến thức