Ra Mắt Nhóm Trang Phục Vệ Binh Tinh Tú Từ 8/9

  -  
396
*
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú369
*
Syndra vệ binh Tinh Tú310
*
Ezreal vệ binh Tinh Tú369
*
Soraka cảnh vệ Tinh Tú310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng biến thành được mở bán đi với giá 65 RP.

*Giá những gói đã gồm điều chỉnh đúng mực hơn do có sự chũm trong cửa ngõ Hàng. Shop chúng tôi sẽ không trả lại vật phẩm cùng với những bạn đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục sau đây sẽ được khuyến mãi ngay từ ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng + khung download trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa xuất hiện tướng

1635 RP trường hợp đã có tướng

Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung download trận
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung mua trận
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki cùng Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung thiết lập trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung sở hữu trận

458-> 413

Biểu tượng Boki cùng Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung mua trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung cài trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung tải trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những chúng ta đã có tướng với mua bộ đồ lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm hình tượng và khung thiết lập trận.Khung download trận của những trang phục đã chỉ có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ tiến hành đóng lại, đồng nghĩa với bài toán các các bạn sẽ không thể download gói để mua khung cài đặt trận của những trang phục này nữa. Mặc dù nhiên, những trang phục đang vẫn được kinh doanh nhỏ ở mục bộ đồ trong cửa hàng.Khung tải trận tồn tại vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*