Sự Kiện May Mắn Lần Đầu
05/07
Sự Kiện May Mắn Lần Đầu
Đăng nhập vào game, người chơi sẽ được cảm nhận thế giới truyện t...
05/07
Sự Kiện May Mắn Lần Đầu
Đăng nhập vào game, người chơi sẽ được cảm nhận thế giới truyện t...
05/07
Sự Kiện Tích Lũy Nạp Kim Cương
Sự đông vui, náo nhiệt và không khí ganh đua về chiến lực, cấp độ...
05/07
Sự Kiện Tích Lũy Tiêu
Đăng nhập vào game, người chơi sẽ được cảm nhận thế giới truyện t...
05/07
Sự Kiện Mua Thể Lực
Thân gửi chư vị Anh Hùng, Đấu Trường Manga xin gửi tới chư vị ...
05/07
Sự Kiện Thu Thập Hồn Tướng
Đấu Trường Manga xin gửi tới chư vị Anh Hùng sự kiện: Thu Thập...
05/07
Chuỗi Sự Kiện Đăng Nhập 7 Ngày
Đấu Trường Manga xin gửi tới chư vị Anh Hùng sự kiện: Chuỗi Sự...
Game SG140
Cài đặt