11 GIỜ NGÀY 06/04 : MỞ SERVER 121 - MANGA XLI
06/04
11 GIỜ NGÀY 06/04 : MỞ SERVER 121 - MANGA XLI
11 GIỜ NGÀY 06/04 : MỞ SERVER 121 - MANGA XLI
06/04
11 GIỜ NGÀY 06/04 : MỞ SERVER 121 - MANGA XLI
11 GIỜ NGÀY 06/04 : MỞ SERVER 121 - MANGA XLI
04/04
 UPDATE PHIÊN BẢN MỚI : KHO BÁU ĐẢO GIẤU VÀNG
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI : KHO BÁU ĐẢO GIẤU VÀNG
31/03
10H00 NGÀY 01/04 : KHAI MỞ SERVER VIP - FOR ACE
10H00 NGÀY 01/04 : KHAI MỞ SERVER VIP - FOR ACE
27/03
[THÔNG BÁO] LIÊN THÔNG SERVER
[THÔNG BÁO] LIÊN THÔNG SERVER
26/03
[HÉ LỘ] TIỂU ÁC MA - PET ĐÁNG GHÉT
[HÉ LỘ] TIỂU ÁC MA - PET ĐÁNG GHÉT
24/03
 10h00 NGÀY 25/03 : KHAI MỞ SERVER S119 - MANGA XXXIX
10h00 NGÀY 25/03 : KHAI MỞ SERVER S119 - MANGA XXXIX
22/03
KHAI MỞ SERVER S118 – MANGA XXXVIII
KHAI MỞ SERVER S118 – MANGA XXXVIII
10/03
10:00 NGÀY 11/03 : KHAI MỞ SERVER S117 - MANGA XXXVII
10:00 NGÀY 11/03 : KHAI MỞ SERVER S117 - MANGA XXXVII
07/03
 UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.0 : ĐẠI CHIẾN VUA HẢI TẶC
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.0 : ĐẠI CHIẾN VUA HẢI TẶC
07/03
10h00 NGÀY 08/03 : KHAI MỞ SERVER S116 - MANGA XXXVI
10h00 NGÀY 08/03 : KHAI MỞ SERVER S116 - MANGA XXXVI
Game SG140
Cài đặt