KHAI MỞ SERVER AOKIJI - Tặng Ngay Gói Quà Trị Giá 3 Triệu VNĐ
07/09
KHAI MỞ SERVER AOKIJI - Tặng Ngay Gói Quà Trị Giá 3 Triệu VNĐ
KHAI MỞ SERVER AOKIJI - Tặng Ngay Gói Quà Trị Giá 3 Triệu VNĐ ...
07/09
KHAI MỞ SERVER AOKIJI - Tặng Ngay Gói Quà Trị Giá 3 Triệu VNĐ
KHAI MỞ SERVER AOKIJI - Tặng Ngay Gói Quà Trị Giá 3 Triệu VNĐ ...
06/09
Thông báo Update 6/9/2015
Thông báo Update 6/9/2015
06/09
KHAI MỞ SERVER TSUNADE NGÀY 6/9/2015
KHAI MỞ SERVER TSUNADE NGÀY 6/9/2015
03/09
Khai mở máy chủ Minato 10h ngày 04/09/2015
Khai mở máy chủ Minato 10h ngày 04/09/2015
01/09
KHAI MỞ SERVER ATHENA - CHÀO MỪNG SỰ KIỆN 02/09
KHAI MỞ SERVER ATHENA - CHÀO MỪNG SỰ KIỆN 02/09
01/09
CHUỖI SỰ KIỆN KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT 2/9
CHUỖI SỰ KIỆN KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT 2/9
31/08
KHAI MỞ SERVER HINATA - BYAKUGAN XUẤT HIỆN 10h NGÀY 31/8
KHAI MỞ SERVER HINATA - BYAKUGAN XUẤT HIỆN 10h NGÀY 31/8
27/08
KHAI MỞ SERVER RÂU ĐEN NGÀY 28/8 - CHÀO ĐÓN UPDATE
KHAI MỞ SERVER RÂU ĐEN NGÀY 28/8 - CHÀO ĐÓN UPDATE
23/08
 LUCY XUẤT HIỆN - PHÁP SƯ TINH LINH 10H NGÀY 24/8
LUCY XUẤT HIỆN - PHÁP SƯ TINH LINH 10H NGÀY 24/8
21/08
NATSU LÊN TIẾNG - TRẢI THẢM VIP CODE 3 TRIỆU
NATSU LÊN TIẾNG - TRẢI THẢM VIP CODE 3 TRIỆU
Game SG140
Cài đặt