10H00 NGÀY 26/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 39
25/11
10H00 NGÀY 26/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 39
10H00 NGÀY 26/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 39
25/11
10H00 NGÀY 26/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 39
10H00 NGÀY 26/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 39
24/11
UPDATE PHIÊN BẢN 10.5 : ĐẠI CHIẾN GIẢ KIM THUẬT
UPDATE PHIÊN BẢN 10.5 : ĐẠI CHIẾN GIẢ KIM THUẬT
23/11
10H00 NGÀY 19/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 38
10H00 NGÀY 19/11 MỞ SERVER MỚI : MANGA 38
04/11
10H00 NGÀY 05/11 MỞ SERVER MỚI :MANGA 35
10H00 NGÀY 5/11 MỞ SERVER MỚI :MANGA 35
17/10
10H00 NGÀY 18/10 MỞ SERVER MỚI : F.Yugito
10H00 NGÀY 18/10 MỞ SERVER MỚI : F.Yugito
17/10
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 10.2 : FAIRY TAIL THAM CHIẾN
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 10.2 : FAIRY TAIL THAM CHIẾN
11/10
10:00 NGÀY 11/10 MỞ SERVER S169 : MANGA 29
10:00 NGÀY 11/10 MỞ SERVER S169 : MANGA 29
11/10
10:00 NGÀY 08/10 MỞ SERVER S168 : MANGA 28
10:00 NGÀY 08/10 MỞ SERVER S168 : MANGA 28
05/10
10:00 NGÀY 04/10 MỞ SERVER S167 : MANGA 27
10:00 NGÀY 04/10 MỞ SERVER S167 : MANGA 27
01/10
10:00 NGÀY 01/10 MỞ SERVER S165 : MANGA 26
10:00 NGÀY 01/10 MỞ SERVER S165 : MANGA 26
Game SG140
Cài đặt