10:00 NGÀY 31/05 MỞ SERVER S130 : CHAP 10
30/05
10:00 NGÀY 31/05 MỞ SERVER S130 : CHAP 10
10:00 NGÀY 31/05 MỞ SERVER S130 : CHAP 10
30/05
10:00 NGÀY 31/05 MỞ SERVER S130 : CHAP 10
10:00 NGÀY 31/05 MỞ SERVER S130 : CHAP 10
25/05
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.4 : CUỘC ĐỤNG ĐỘ CỦA THẦN
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.4 : CUỘC ĐỤNG ĐỘ CỦA THẦN
24/05
 10H00 NGÀY 24/05 MỞ SERVER S129 : CHAP 9
10H00 NGÀY 24/05 MỞ SERVER S129 : CHAP 9
16/05
10:00 NGÀY 17/05 MỞ SERVER VIP : 100K
10:00 NGÀY 17/05 MỞ SERVER VIP : 100K
13/05
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: ĐẠI CHIẾN ROBOT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: ĐẠI CHIẾN ROBOT
10/05
10H00 NGÀY 10/05 MỞ SERVER S127 - CHAP 7
10H00 NGÀY 10/05 MỞ SERVER S127 - CHAP 7
06/05
10h00 NGÀY 06/05 MỞ SERVER VIP : MANGA ONE
10h00 NGÀY 06/05 MỞ SERVER VIP : MANGA ONE
28/04
10h00 NGÀY 29/04 MỞ SERVER 125 : CHAP 5
10h00 NGÀY 29/04 MỞ SERVER 125 : CHAP 5
25/04
10h00 NGÀY 26/04 MỞ SERVER 124 : CHAP 4
10h00 NGÀY 26/04 MỞ SERVER 124 : CHAP 4
13/04
10:00 NGÀY 12/04 MỞ SERVER 122 : CHAP 2
10:00 NGÀY 12/04 MỞ SERVER 122 : CHAP 2
Game SG140
Cài đặt