Khảm Linh Thạch Trang Bị Cho Dgt Tychuot

  -  

Thời thế ngày một thay đổi, giang hồ đầy rẫy phần lớn cạm bẫy gian truân khó lường, yêu cầu lắm nguồn sức khỏe mới để dễ bề chinh phục. Cũng chính vì lẽ đó, trang bị new mang tên Thần Ưng sẽ ưng thuận ra mắt. Quý nhân sĩ đừng chậm tay sở hữu ngay khi hoàn toàn có thể để xưng bá thiên hạ!
Bạn đang xem: Khảm linh thạch trang bị cho dgt tychuot

Hình ảnhNội dung
*

Hỏa Phụng Tử

Vị trí: Tuyền Châu (181/176).Chức năng: tăng cấp trang bị Thần Ưng.

*

Nhân sĩ hội thoại với Hỏa Phụng Tử để mở bối cảnh Tiệm sản phẩm Thần Ưng để chọn upgrade có phần trăm thành công hoặc chọn loại chọn nâng cấp cho Thần Ưng thành công xuất sắc 100%.Sau đó chọn mẫu trang bị ước muốn để thực hiện nâng cấp.Công thức nâng cấp trang bị Thần Ưng hiện tại như sau:Gồm tất cả 2 phương pháp nâng cấp: Công thức có phần trăm thành công và Công thức thành công 100%.


Xem thêm: Bệnh Viện Y Học Phòng Không Không Quân, Viện Y Học Phòng Không

Nguyên liệuThành công 100%
Chu tước đoạt Tướng Quân Chiến Khôi35 Thiên Cang Lệnh35 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng mạo Quân Chiến Khôi +0
Chu tước đoạt Tướng Quân Chiến Giáp35 Thiên Cang Lệnh35 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng tá Quân Chiến sát +0
Chu tước đoạt Tướng Quân Chiến Trang35 Thiên Cang Lệnh35 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng Quân Chiến Trang +0
Chu tước Tướng Quân Chiến Bài65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng Quân Chiến Bài
Chu tước đoạt Tướng Quân Chiến Kỳ65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng Quân Chiến Kỳ
Chu tước Tướng Quân Chiến Phù65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng tá Quân Chiến Phù
Chu tước đoạt Tướng Quân Vũ Khí65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng tá Quân khí giới +0
1 Cửu Thiên Vô cực Đơn95 Thiên Cang Lệnh95 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng tướng tá Quân vũ khí +0

*

Hình minh họa Thần Ưng Tướng

*
Xem thêm: 1010 Hình Ảnh Gái Xinh Cute Dễ Thương Đánh Gục Mọi Trái Tim, Ảnh Gái Đẹp

*


Nguyên liệuThành công 100%
Chu Tước thống chế Chiến Khôi65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên soái Chiến Khôi +0
Chu Tước thống chế Chiến Giáp65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng thống chế Chiến gần kề +0
Chu Tước thống chế Chiến Trang65 Thiên Cang Lệnh65 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên soái Chiến Trang +0
Chu Tước nguyên soái Hiệu Kỳ105 Thiên Cang Lệnh105 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên soái Hiệu Kỳ
Chu Tước nguyên suý Lệnh Kỳ105 Thiên Cang Lệnh105 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng thống chế Lệnh Kỳ
Chu Tước thống chế Hổ Phù105 Thiên Cang Lệnh105 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng thống chế Hổ Phù
Chu Tước nguyên soái Hiệu Phù105 Thiên Cang Lệnh105 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên suý Hiệu Phù
Chu Tước nguyên soái Vũ Khí105 Thiên Cang Lệnh105 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên soái Vũ Khí +0
1 Cửu Thiên Vô rất Đơn135 Thiên Cang Lệnh135 Thiên Môn Kim LệnhThần Ưng nguyên suý Vũ Khí +0

*