Truyền Thống Tiêu Biểu Của Llvt Thủ Đô Hà Nội?

  -  

* Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bạn đang xem: Truyền thống tiêu biểu của llvt thủ đô hà nội?

70 năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Hà Nội và cả nước. Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang Thủ đô đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu trong suốt 60 ngày đêm lịch sử, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô phối hợp chặt chẽ với lực lượng Phòng không - Không quân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Chiến dịch phòng không bảo vệ Thủ đô 12 ngày đêm lịch sử, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng - một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Thủ đô đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, lực lượng vũ trang Thủ đô cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà nội, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

*

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng nhất lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm: Cách In Văn Bản Thành Cuốn Sách Trong Word 2010, Tạo Một Sổ Sách Hoặc Sách Trong Word

Chủ tịch nước lưu ý một số nội dung lực lượng vũ trang Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như: Chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn để kịp thời tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc, tích cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp, hoạt động hiệu quả, thiết thực; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước.

Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII). Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác.

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Có Ngành Ngôn Ngữ Anh Ở Hà Nội Tin Tức, Những Trường Có Ngành Ngôn Ngữ Tại Hà Nội Tin Tức

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.